Μυστικότητα

Πολιτική απορρήτου

Εισαγωγή

Με την ακόλουθη δήλωση προστασίας δεδομένων θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τους τύπους προσωπικών δεδομένων (εφεξής καλούμενα «δεδομένα») που επεξεργαζόμαστε, για ποιους σκοπούς και σε ποιο βαθμό. Η δήλωση προστασίας δεδομένων ισχύει για κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται από εμάς, τόσο στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών μας και, ειδικότερα, στους ιστοτόπους μας, σε κινητά, όσο και σε εξωτερικές διαδικτυακές παρουσίες, όπως τα προφίλ μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. εφεξής καλούμενη συλλογικά ως «διαδικτυακή προσφορά»).

Οι όροι που χρησιμοποιούνται δεν είναι συγκεκριμένοι για το φύλο.

Πολιτεία: 23.09.2021

Επισκόπηση περιεχομένων

Υπεύθυνο άτομο

Φίρμα Michael Gruber
Edelstauden 55
8081 Pirching am Traubenberg
Αυστρία

Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι: Μάικλ Γκρούμπερ

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@digital-pinball.com

Επισκόπηση των εργασιών επεξεργασίας

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τους τύπους των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία και τους σκοπούς της επεξεργασίας τους και αναφέρεται στα υποκείμενα των δεδομένων.

Τύποι δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία

 • Στοιχεία μετοχών (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις).
 • Δεδομένα περιεχομένου (π.χ. καταχωρίσεις σε ηλεκτρονικές φόρμες).
 • Στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. e-mail, τηλέφωνα).
 • Δεδομένα μετα/επικοινωνίας (π.χ. πληροφορίες συσκευής, διευθύνσεις IP).
 • Δεδομένα χρήσης (π.χ. επισκέψεις ιστοσελίδων, ενδιαφέρον για περιεχόμενο, χρόνοι πρόσβασης).
 • Δεδομένα τοποθεσίας (πληροφορίες για τη γεωγραφική θέση μιας συσκευής ή ενός ατόμου).
 • Στοιχεία σύμβασης (π.χ. αντικείμενο σύμβασης, διάρκεια, κατηγορία πελάτη).
 • Στοιχεία πληρωμής (π.χ. τραπεζικά στοιχεία, τιμολόγια, ιστορικό πληρωμών).

Κατηγορίες υποκειμένων δεδομένων

 • Επιχειρηματικοί και συμβατικοί εταίροι.
 • Ενδιαφερόμενες ομάδες.
 • Συνεργάτης επικοινωνίας.
 • Οι πελάτες.
 • Χρήστες (π.χ. επισκέπτες ιστότοπου, χρήστες διαδικτυακών υπηρεσιών)..

Σκοπός της επεξεργασίας

 • Αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας και πιστοληπτικής ικανότητας.
 • Παροχή της online προσφοράς μας και φιλικότητα προς τον χρήστη.
 • Αξιολόγηση επίσκεψης..
 • Γραφειακές και οργανωτικές διαδικασίες
 • Παρακολούθηση μεταξύ συσκευών (επεξεργασία δεδομένων χρήστη μεταξύ συσκευών για σκοπούς μάρκετινγκ).
 • Άμεσο μάρκετινγκ (π.χ. μέσω e-mail ή ταχυδρομικώς).
 • Μάρκετινγκ βάσει ενδιαφέροντος και συμπεριφοράς.
 • Αιτήματα επικοινωνίας και επικοινωνία
 • Μέτρηση μετατροπής (μέτρηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων μάρκετινγκ).
 • Προφίλ (δημιουργία προφίλ χρήστη).
 • Επαναληπτικό μάρκετινγκ.
 • Μέτρηση εύρους (π.χ. στατιστικά πρόσβασης, αναγνώριση επισκεπτών που επιστρέφουν).
 • Μέτρα ασφαλείας
 • Παρακολούθηση (π.χ. προφίλ ενδιαφέροντος/συμπεριφοράς, χρήση cookies).
 • Παροχή συμβατικών υπηρεσιών και εξυπηρέτηση πελατών
 • Διαχειριστείτε και απαντήστε σε αιτήματα.
 • Σχηματισμός ομάδας στόχων (καθορισμός ομάδων-στόχων σχετικών με σκοπούς μάρκετινγκ ή άλλης παραγωγής περιεχομένου).

Αυτοματοποιημένες αποφάσεις σε μεμονωμένες περιπτώσεις

 • Πιστωτικές πληροφορίες (απόφαση βάσει πιστοληπτικής αξιολόγησης).

Σχετικές νομικές βάσεις

Στη συνέχεια, παρέχουμε τη νομική βάση του βασικού κανονισμού προστασίας δεδομένων (GDPR), βάσει του οποίου επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα. Λάβετε υπόψη ότι εκτός από τους κανονισμούς του GDPR, ενδέχεται να ισχύουν εθνικοί κανονισμοί προστασίας δεδομένων στη χώρα διαμονής και κατοικίας σας ή στη χώρα μας. Εάν, επιπλέον, ισχύουν πιο συγκεκριμένες νομικές βάσεις σε μεμονωμένες περιπτώσεις, θα σας ενημερώσουμε σχετικά στη δήλωση προστασίας δεδομένων.

 • Συναίνεση (Άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 λιτ. α. ΓΚΠΔ) – Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που το αφορούν για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς.
 • Εκτέλεση της σύμβασης και προσυμβατικές έρευνες (Άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 λιτ. β. GDPR) – Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης.
 • Νομική υποχρέωση (Άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 λιτ. γ. ΓΚΠΔ) – Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας.
 • Έννομα συμφέροντα (Άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 γράμμα στ. GDPR) – Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των έννομων συμφερόντων του υπευθύνου της επεξεργασίας ή τρίτου μέρους, εκτός εάν αυτά τα συμφέροντα υπερισχύουν των συμφερόντων ή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων που απαιτούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Μέτρα ασφαλείας

Λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της τεχνολογίας, το κόστος υλοποίησης και τη φύση, το εύρος, τις συνθήκες και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τις διαφορετικές πιθανότητες εμφάνισης και την έκταση της απειλής των δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων, προκειμένου να διασφαλιστεί επίπεδο προστασίας ανάλογο του κινδύνου.

Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν, ειδικότερα, τη διασφάλιση του απορρήτου, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των δεδομένων μέσω του ελέγχου της φυσικής και ηλεκτρονικής πρόσβασης στα δεδομένα, καθώς και της πρόσβασης, εισαγωγής, αποκάλυψης, διασφάλισης της διαθεσιμότητας και διαχωρισμού των δεδομένων που τα αφορούν. Επιπλέον, έχουμε θεσπίσει διαδικασίες για να διασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων ασκούνται, τα δεδομένα διαγράφονται και απαντώνται σε τυχόν απειλές για τα δεδομένα. Επιπλέον, λαμβάνουμε υπόψη την προστασία των προσωπικών δεδομένων ήδη από την ανάπτυξη ή την επιλογή υλικού, λογισμικού και διαδικασιών σύμφωνα με την αρχή της προστασίας δεδομένων, σχεδιάζοντας τεχνολογία και χρησιμοποιώντας προεπιλεγμένες ρυθμίσεις φιλικές προς την προστασία δεδομένων.

Κρυπτογράφηση SSL (https): Για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας που μεταδίδονται μέσω της διαδικτυακής μας προσφοράς, χρησιμοποιούμε κρυπτογράφηση SSL. Μπορείτε να αναγνωρίσετε τέτοιες κρυπτογραφημένες συνδέσεις με το πρόθεμα https:// στη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησής σας.

Διαβίβαση και αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων

Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από μέρους μας, μπορεί να συμβεί τα δεδομένα να μεταφερθούν ή να αποκαλυφθούν σε άλλους φορείς, εταιρείες, νομικά ανεξάρτητες οργανικές μονάδες ή πρόσωπα. Οι αποδέκτες αυτών των δεδομένων μπορεί να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, ιδρύματα πληρωμών στο πλαίσιο συναλλαγών πληρωμών, παρόχους υπηρεσιών που έχουν αναλάβει καθήκοντα πληροφορικής ή πάροχους υπηρεσιών και περιεχομένου που είναι ενσωματωμένοι σε έναν ιστότοπο. Σε τέτοιες περιπτώσεις τηρούμε τις νομικές απαιτήσεις και ειδικότερα συνάπτουμε κατάλληλες συμβάσεις ή συμφωνίες με τους αποδέκτες των δεδομένων σας που χρησιμεύουν για την προστασία των δεδομένων σας.

Επεξεργασία δεδομένων σε τρίτες χώρες

Εάν επεξεργαζόμαστε δεδομένα σε τρίτη χώρα (δηλαδή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)) ή εάν η επεξεργασία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της χρήσης υπηρεσιών τρίτων ή της αποκάλυψης ή μεταφοράς δεδομένων σε άλλα πρόσωπα, φορείς ή εταιρείες, αυτό θα γίνει μόνο σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις.

Με την επιφύλαξη ρητής συναίνεσης ή διαβίβασης που απαιτείται από σύμβαση ή νόμο, θα επεξεργαζόμαστε ή θα επιτρέπουμε την επεξεργασία δεδομένων μόνο σε τρίτες χώρες με αναγνωρισμένο επίπεδο προστασίας δεδομένων, συμβατική υποχρέωση μέσω των λεγόμενων τυπικών ρητρών προστασίας της Επιτροπής της ΕΕ, όπου πιστοποιούνται ή υπάρχουν δεσμευτικοί εσωτερικοί κανονισμοί προστασίας δεδομένων (άρθρα 44 έως 49 GDPR, σελίδα πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de ).

χρήση cookies

Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που περιέχουν δεδομένα από ιστότοπους ή τομείς που επισκέπτεστε και αποθηκεύονται από ένα πρόγραμμα περιήγησης στον υπολογιστή του χρήστη. Ένα cookie χρησιμοποιείται κυρίως για την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με έναν χρήστη κατά τη διάρκεια ή μετά την επίσκεψή του σε μια διαδικτυακή προσφορά. Οι αποθηκευμένες πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τις ρυθμίσεις γλώσσας σε έναν ιστότοπο, την κατάσταση σύνδεσης, ένα καλάθι αγορών ή την τοποθεσία όπου προβλήθηκε ένα βίντεο. Ο όρος «cookies» περιλαμβάνει επίσης άλλες τεχνολογίες που εκτελούν τις ίδιες λειτουργίες με τα cookies (π.χ. όταν οι πληροφορίες χρήστη αποθηκεύονται χρησιμοποιώντας ψευδώνυμα διαδικτυακά αναγνωριστικά, που αναφέρονται επίσης ως «αναγνωριστικά χρήστη»)

Διακρίνονται οι ακόλουθοι τύποι και λειτουργίες cookie:

 • Προσωρινά cookie (επίσης: cookie περιόδου λειτουργίας ή περιόδου λειτουργίας): Τα προσωρινά cookies διαγράφονται το αργότερο αφού ένας χρήστης εγκαταλείψει μια διαδικτυακή προσφορά και κλείσει το πρόγραμμα περιήγησής του.
 • Μόνιμα cookies: Τα μόνιμα cookies παραμένουν αποθηκευμένα ακόμα και μετά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης. Για παράδειγμα, η κατάσταση σύνδεσης μπορεί να αποθηκευτεί ή το προτιμώμενο περιεχόμενο μπορεί να εμφανιστεί απευθείας όταν ο χρήστης επισκεφτεί ξανά έναν ιστότοπο. Ομοίως, τα ενδιαφέροντα των χρηστών που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της προσέγγισης χρηστών ή για σκοπούς μάρκετινγκ μπορούν να αποθηκευτούν σε ένα τέτοιο cookie.
 • Cookies πρώτου μέρους: Τα cookie πρώτου κατασκευαστή ορίζονται από εμάς.
 • Cookies τρίτων: Τα cookies τρίτων χρησιμοποιούνται κυρίως από διαφημιστές (τα λεγόμενα τρίτα μέρη) για την επεξεργασία πληροφοριών χρήστη.
 • Απαραίτητα (επίσης: απαραίτητα ή απολύτως απαραίτητα) cookies: Τα cookies μπορεί να είναι απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία ενός ιστότοπου (π.χ. για την αποθήκευση στοιχείων σύνδεσης ή άλλων καταχωρήσεων χρηστών ή για λόγους ασφαλείας).
 • Στατιστικά, cookies μάρκετινγκ και εξατομίκευσης: Επιπλέον, τα cookies γενικά χρησιμοποιούνται επίσης στο πλαίσιο της μέτρησης εύρους και όταν τα ενδιαφέροντα ενός χρήστη ή η συμπεριφορά του (π.χ. προβολή συγκεκριμένου περιεχομένου, χρήση λειτουργιών κ.λπ.) σε μεμονωμένες ιστοσελίδες αποθηκεύονται σε προφίλ χρήστη. Τέτοια προφίλ χρησιμοποιούνται για να δείχνουν στους χρήστες, π.χ. περιεχόμενο που αντιστοιχεί στα πιθανά ενδιαφέροντά τους. Αυτή η διαδικασία είναι επίσης γνωστή ως «παρακολούθηση», δηλαδή ακολουθώντας τα πιθανά ενδιαφέροντα των χρηστών. . Εάν χρησιμοποιούμε cookies ή τεχνολογίες «παρακολούθησης», θα σας ενημερώσουμε ξεχωριστά στην πολιτική απορρήτου μας ή όταν δώσετε τη συγκατάθεσή σας.

Σημειώσεις για τις νομικές βάσεις: Η νομική βάση στην οποία επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιώντας cookies εξαρτάται από το αν σας ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας. Εάν συμβαίνει αυτό και συναινείτε στη χρήση cookies, η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η δηλωθείσα συγκατάθεση. Διαφορετικά, τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία με τη βοήθεια cookies θα υποβάλλονται σε επεξεργασία με βάση τα έννομα συμφέροντά μας (π.χ. στην επιχειρηματική λειτουργία της διαδικτυακής μας προσφοράς και τη βελτίωσή της) ή, εάν η χρήση cookies είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων.

Διάρκεια αποθήκευσης: Εκτός εάν σας παρέχουμε σαφείς πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια αποθήκευσης των μόνιμων cookies (π.χ. στο πλαίσιο μιας λεγόμενης επιλογής cookie), υποθέστε ότι η διάρκεια αποθήκευσης μπορεί να είναι έως και δύο χρόνια.

Γενικές πληροφορίες για την απόσυρση και την αντίθεση (opt-out): Ανάλογα με το αν η επεξεργασία βασίζεται σε συναίνεση ή νόμιμη άδεια, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε οποιαδήποτε συγκατάθεση έχετε δώσει ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας από τεχνολογίες cookie (συλλογικά αναφερόμενες ως «εξαίρεση»). Μπορείτε αρχικά να δηλώσετε την αντίρρησή σας μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας, π.χ. απενεργοποιώντας τη χρήση των cookies (αν και αυτό μπορεί επίσης να περιορίσει τη λειτουργικότητα της διαδικτυακής μας υπηρεσίας). Μια αντίρρηση για τη χρήση cookies για σκοπούς διαδικτυακού μάρκετινγκ μπορεί επίσης να δηλωθεί μέσω μιας ποικιλίας υπηρεσιών, ειδικά στην περίπτωση παρακολούθησης, μέσω των ιστοσελίδων https://optout.aboutads.info και https://www.youronlinechoices.com/. Επιπλέον, μπορείτε να λαμβάνετε περαιτέρω ειδοποιήσεις αντιρρήσεων στο πλαίσιο των πληροφοριών σχετικά με τους παρόχους υπηρεσιών και τα cookies που χρησιμοποιούνται.

Επεξεργασία δεδομένων cookie βάσει συγκατάθεσης: Πριν επεξεργαστούμε ή επιτρέψουμε την επεξεργασία δεδομένων στο πλαίσιο της χρήσης cookies, ζητάμε από τους χρήστες τη συγκατάθεσή τους, η οποία μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Προτού δεν δοθεί η συγκατάθεση, χρησιμοποιούνται cookies εάν είναι απαραίτητο, τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία της διαδικτυακής μας προσφοράς.

Ρυθμίσεις/επιβεβαίωση cookie:

 • Επεξεργασμένοι τύποι δεδομένων: Δεδομένα χρήσης (π.χ. ιστότοποι που επισκέφθηκαν, ενδιαφέρον για περιεχόμενο, χρόνοι πρόσβασης), δεδομένα μετα/επικοινωνίας (π.χ. πληροφορίες συσκευής, διευθύνσεις IP).
 • Ενδιαφερόμενα άτομα: Χρήστες (π.χ. επισκέπτες ιστότοπου, χρήστες διαδικτυακών υπηρεσιών).
 • Νομική βάση: Συναίνεση (Άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 γράμμα α. GDPR), έννομα συμφέροντα (Άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 γράμμα στ. GDPR).

Εμπορικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες

Επεξεργαζόμαστε δεδομένα των συμβατικών και επιχειρηματικών μας εταίρων, π.χ. πελάτες και μελλοντικούς πελάτες (που συλλογικά αναφέρονται ως «συμβατικοί εταίροι») στο πλαίσιο συμβατικών και συγκρίσιμων νομικών σχέσεων καθώς και συναφών μέτρων και εντός του πεδίου επικοινωνίας με τους συμβατικούς εταίρους. ή προσυμβατική), π.χ. για να απαντήσετε σε ερωτήματα.

Επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα με σκοπό την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων, τη διασφάλιση των δικαιωμάτων μας και για τους σκοπούς των διοικητικών καθηκόντων που σχετίζονται με αυτές τις πληροφορίες και για τους σκοπούς της επιχειρηματικής οργάνωσης της εταιρείας. Στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, διαβιβάζουμε τα δεδομένα των συμβατικών εταίρων σε τρίτους μόνο στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για τους προαναφερθέντες σκοπούς ή για την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων ή με τη συγκατάθεση των ενδιαφερομένων (π.χ. σε εμπλεκόμενες τηλεπικοινωνίες , μεταφορές και άλλες βοηθητικές υπηρεσίες καθώς και υπεργολάβοι, τράπεζες, φορολογικοί και νομικοί σύμβουλοι, πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών ή φορολογικές αρχές). Οι συμβατικοί εταίροι θα ενημερώνονται για άλλες μορφές επεξεργασίας, π.χ. για σκοπούς μάρκετινγκ, εντός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας δήλωσης προστασίας δεδομένων.

Θα ενημερώσουμε τους συμβατικούς εταίρους ποια δεδομένα απαιτούνται για τους προαναφερθέντες σκοπούς πριν ή εντός του πεδίου της συλλογής δεδομένων, π.χ. σε ηλεκτρονικές φόρμες, μέσω ειδικής σήμανσης (π.χ. χρώματα) ή συμβόλων (π.χ. αστερίσκοι ή παρόμοια), ή προσωπικά .

Διαγράφουμε τα δεδομένα μετά τη λήξη της νόμιμης εγγύησης και συγκρίσιμων υποχρεώσεων, δηλαδή, κατ' αρχήν μετά από 4 χρόνια, εκτός εάν τα δεδομένα αποθηκεύονται σε λογαριασμό πελάτη, π.χ., εφόσον πρέπει να διατηρηθούν για νομικούς λόγους αρχειοθέτησης (π.χ. για φορολογικούς σκοπούς συνήθως 10 χρόνια). Θα διαγράψουμε δεδομένα που μας έχουν αποκαλυφθεί από τον συμβατικό συνεργάτη στο πλαίσιο μιας παραγγελίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παραγγελίας, γενικά μετά το τέλος της παραγγελίας.

Εάν χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους ή πλατφόρμες για την παροχή των υπηρεσιών μας, οι όροι και οι προϋποθέσεις και οι πληροφορίες προστασίας δεδομένων των αντίστοιχων τρίτων παρόχων ή πλατφορμών ισχύουν στη σχέση μεταξύ των χρηστών και των παρόχων.

Λογαριασμός πελάτη: Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να δημιουργήσουν έναν λογαριασμό στην ηλεκτρονική μας προσφορά (π.χ. λογαριασμός πελάτη ή χρήστη, εν συντομία «λογαριασμός πελάτη»). Εάν απαιτείται η εγγραφή λογαριασμού πελάτη, οι συμβατικοί συνεργάτες ενημερώνονται για αυτό καθώς και για τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εγγραφή. Οι λογαριασμοί πελατών δεν είναι δημόσιοι και δεν μπορούν να ευρετηριαστούν από τις μηχανές αναζήτησης. Στο πλαίσιο της εγγραφής και των επακόλουθων συνδέσεων και χρήσης του λογαριασμού πελάτη, αποθηκεύουμε τις διευθύνσεις IP των πελατών μαζί με τους χρόνους πρόσβασης, προκειμένου να μπορούμε να αποδείξουμε την εγγραφή και να αποτρέψουμε πιθανή κακή χρήση του λογαριασμού πελάτη.

Εάν οι πελάτες έχουν ακυρώσει τον λογαριασμό πελάτη τους, τα δεδομένα που αφορούν τον λογαριασμό πελάτη θα διαγραφούν, υπό την προϋπόθεση ότι η διατήρηση τέτοιων δεδομένων απαιτείται για νομικούς λόγους. Είναι ευθύνη των πελατών να προστατεύουν τα δεδομένα τους όταν ακυρώνεται ο λογαριασμός πελάτη.

Οικονομικές αναλύσεις και έρευνα αγοράς: Για λόγους επιχειρηματικής διαχείρισης και προκειμένου να είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε τις τάσεις της αγοράς, τις επιθυμίες των συμβατικών εταίρων και των χρηστών, αναλύουμε τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας για επιχειρηματικές συναλλαγές, συμβάσεις, έρευνες κ.λπ., όπου η ομάδα των ενδιαφερομένων μπορεί να περιλαμβάνει συμβατικές συνεργάτες, ενδιαφερόμενα μέρη, πελάτες, επισκέπτες και χρήστες της διαδικτυακής μας προσφοράς.

Οι αναλύσεις πραγματοποιούνται με σκοπό την αξιολόγηση της διοίκησης επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και την έρευνα αγοράς (π.χ. για τον προσδιορισμό ομάδων πελατών με διαφορετικά χαρακτηριστικά). Για να το κάνουμε αυτό, μπορούμε, εάν είναι διαθέσιμα, να λάβουμε υπόψη τα προφίλ των εγγεγραμμένων χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων τους, π.χ. σχετικά με τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται. Οι αναλύσεις χρησιμεύουν αποκλειστικά για να μας εξυπηρετήσουν και δεν αποκαλύπτονται εξωτερικά, εκτός εάν πρόκειται για ανώνυμες αναλύσεις με συνοπτικές, δηλαδή ανώνυμες, αξίες. Επιπλέον, σεβόμαστε το απόρρητο των χρηστών και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα για σκοπούς ανάλυσης όσο το δυνατόν πιο ψευδώνυμα και, εάν είναι δυνατόν, ανώνυμα (π.χ. ως συνοπτικά δεδομένα).

Αγορά και ηλεκτρονικό εμπόριο: Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα των πελατών μας προκειμένου να τους επιτρέψουμε να επιλέξουν, να αγοράσουν ή να παραγγείλουν τα επιλεγμένα προϊόντα, αγαθά και σχετικές υπηρεσίες, καθώς και την πληρωμή και παράδοση ή εκτέλεσή τους. Εάν είναι απαραίτητο για την εκτέλεση μιας παραγγελίας, χρησιμοποιούμε παρόχους υπηρεσιών, ιδίως ταχυδρομικές, μεταφορικές και ναυτιλιακές εταιρείες, προκειμένου να πραγματοποιήσουμε την παράδοση ή την εκτέλεση για τους πελάτες μας. Για τη διεκπεραίωση των συναλλαγών πληρωμών χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες τραπεζών και παρόχων υπηρεσιών πληρωμών. Οι απαιτούμενες πληροφορίες επισημαίνονται ως τέτοιες εντός του πεδίου εφαρμογής της παραγγελίας ή της συγκρίσιμης διαδικασίας απόκτησης και περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που απαιτούνται για την παράδοση ή την παροχή και την τιμολόγηση, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας προκειμένου να είναι δυνατή η πραγματοποίηση των απαραίτητων διευθετήσεων.

 • Επεξεργασμένοι τύποι δεδομένων: Δεδομένα αποθέματος (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις), δεδομένα πληρωμής (π.χ. τραπεζικά στοιχεία, τιμολόγια, ιστορικό πληρωμών), δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. e-mail, αριθμοί τηλεφώνου), δεδομένα σύμβασης (π.χ. αντικείμενο σύμβασης, διάρκεια, κατηγορία πελατών), χρήση δεδομένα (π.χ. ιστότοποι που επισκέφθηκαν, ενδιαφέρον για περιεχόμενο, χρόνοι πρόσβασης), δεδομένα μετα/επικοινωνίας (π.χ. πληροφορίες συσκευής, διευθύνσεις IP).
 • Ενδιαφερόμενα άτομα: Ενδιαφερόμενα μέρη, επιχειρηματικοί και συμβατικοί εταίροι, πελάτες.
 • Σκοπός της επεξεργασίας: Παροχή συμβατικών υπηρεσιών και εξυπηρέτησης πελατών, ερωτήματα επικοινωνίας και επικοινωνία, διαδικασίες γραφείου και οργάνωσης, διαχείριση και απάντηση σε ερωτήματα, μέτρα ασφαλείας, αξιολόγηση ενεργειών επισκεπτών, μάρκετινγκ βάσει ενδιαφέροντος και συμπεριφοράς, δημιουργία προφίλ (δημιουργία προφίλ χρηστών)
 • Νομική βάση: Εκπλήρωση συμβολαίου και προσυμβατικές έρευνες (Άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχ. β. ΓΚΠΔ), Νομική υποχρέωση (Άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχ. γ. ΓΚΠΔ), Έννομα συμφέροντα (Άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 λιτ. στ. GDPR)

 

πάροχος υπηρεσιών πληρωμών

Στο πλαίσιο των συμβατικών και άλλων έννομων σχέσεων, λόγω νομικών υποχρεώσεων ή με άλλο τρόπο βάσει των έννομων συμφερόντων μας, προσφέρουμε στους ενδιαφερόμενους αποτελεσματικές και ασφαλείς επιλογές πληρωμής και χρησιμοποιούμε άλλους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών εκτός από τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα (συλλογικά «υπηρεσία πληρωμής πάροχοι»).

Τα δεδομένα που επεξεργάζονται οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών περιλαμβάνουν δεδομένα αποθέματος, όπως όνομα και διεύθυνση, τραπεζικά δεδομένα, όπως αριθμούς λογαριασμών ή πιστωτικών καρτών, κωδικούς πρόσβασης, TAN και αθροίσματα ελέγχου, καθώς και δεδομένα σχετικά με τη σύμβαση, το ποσό και τον παραλήπτη. Αυτά τα στοιχεία απαιτούνται για την πραγματοποίηση των συναλλαγών. Ωστόσο, τα δεδομένα που εισάγονται υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και αποθηκεύονται από αυτούς. Αυτό σημαίνει ότι δεν λαμβάνουμε πληροφορίες που σχετίζονται με λογαριασμό ή πιστωτική κάρτα, αλλά μόνο πληροφορίες με επιβεβαίωση ή αρνητικές πληροφορίες σχετικά με την πληρωμή. Υπό ορισμένες συνθήκες, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών μπορούν να μεταφέρουν τα δεδομένα σε πιστωτικά γραφεία. Ο σκοπός αυτής της μετάδοσης είναι να ελέγξει την ταυτότητα και την πιστοληπτική ικανότητα. Ως προς αυτό, αναφερόμαστε στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις και στις πληροφορίες προστασίας δεδομένων των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών.

Για συναλλαγές πληρωμών, ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις και οι πληροφορίες προστασίας δεδομένων των αντίστοιχων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, οι οποίες είναι προσβάσιμες στους αντίστοιχους ιστότοπους ή εφαρμογές συναλλαγών. Αναφερόμαστε επίσης σε αυτά για περαιτέρω πληροφορίες και τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων ανάκλησης, ενημέρωσης και άλλων δικαιωμάτων των θιγόμενων προσώπων.

 • Τύποι δεδομένων που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία: Δεδομένα αποθέματος (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις), δεδομένα πληρωμής (π.χ. τραπεζικά στοιχεία, τιμολόγια, ιστορικό πληρωμών), δεδομένα σύμβασης (π.χ. αντικείμενο σύμβασης, διάρκεια, κατηγορία πελατών), δεδομένα χρήσης (π.χ. ιστότοποι που επισκέφθηκαν, ενδιαφέρον για περιεχόμενο, χρόνοι πρόσβασης ), δεδομένα μετα/επικοινωνίας (π.χ. πληροφορίες συσκευής, διευθύνσεις IP)
 • Ενδιαφερόμενα άτομα: Πελάτες, προοπτικές.
 • Οι σκοποί της επεξεργασίας: Παροχή συμβατικών υπηρεσιών και εξυπηρέτηση πελατών.
 • Νομικές βάσεις: Εκπλήρωση σύμβασης και προσυμβατικές έρευνες (Άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχ. β. ΓΚΠΔ), έννομα συμφέροντα (άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 εδ. στ. ΓΚΠΔ)

Μεταχειρισμένες υπηρεσίες και πάροχοι υπηρεσιών:

 

Παροχή της online προσφοράς και φιλοξενίας ιστοσελίδων

Προκειμένου να παρέχουμε τις διαδικτυακές μας υπηρεσίες με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες ενός ή περισσότερων παρόχων φιλοξενίας Ιστού από τους διακομιστές των οποίων (ή τους διακομιστές που διαχειρίζονται αυτοί) είναι δυνατή η πρόσβαση στις διαδικτυακές υπηρεσίες. Για τους σκοπούς αυτούς, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε υπηρεσίες υποδομής και πλατφόρμας, υπολογιστική ικανότητα, χώρο αποθήκευσης και υπηρεσίες βάσης δεδομένων και υπηρεσίες ασφάλειας και τεχνικής συντήρησης.

Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της παροχής της προσφοράς φιλοξενίας μπορεί να περιλαμβάνουν όλα τα δεδομένα που αφορούν τους χρήστες της διαδικτυακής μας προσφοράς, τα οποία δημιουργούνται στο πλαίσιο χρήσης και επικοινωνίας. Αυτό περιλαμβάνει τακτικά τη διεύθυνση IP, η οποία είναι απαραίτητη για να είναι δυνατή η παράδοση των περιεχομένων των διαδικτυακών προσφορών σε προγράμματα περιήγησης, και όλες οι καταχωρίσεις που γίνονται στην ηλεκτρονική μας προσφορά ή από ιστότοπους.

Αποστολή και φιλοξενία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Οι υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων που χρησιμοποιούμε περιλαμβάνουν επίσης την αποστολή, λήψη και αποθήκευση e-mail. Για τους σκοπούς αυτούς, υποβάλλονται σε επεξεργασία οι διευθύνσεις των παραληπτών και των αποστολέων καθώς και άλλες πληροφορίες σχετικά με την αποστολή e-mail (π.χ. εμπλεκόμενοι πάροχοι) και το περιεχόμενο των αντίστοιχων e-mail. Τα προαναφερθέντα δεδομένα μπορούν επίσης να υποβληθούν σε επεξεργασία με σκοπό τον εντοπισμό SPAM. Λάβετε υπόψη ότι τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Διαδίκτυο γενικά δεν αποστέλλονται σε κρυπτογραφημένη μορφή. Κατά κανόνα, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογραφούνται κατά τη μεταφορά, αλλά (εκτός εάν χρησιμοποιείται μέθοδος κρυπτογράφησης από άκρο σε άκρο) όχι στους διακομιστές από τους οποίους αποστέλλονται και λαμβάνονται. Επομένως, δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη για τη διαδρομή μετάδοσης των e-mail μεταξύ του αποστολέα και της λήψης στον διακομιστή μας.

Συλλογή δεδομένων πρόσβασης και αρχείων καταγραφής: Εμείς οι ίδιοι (ή ο πάροχος φιλοξενίας Ιστού μας) συλλέγουμε δεδομένα για κάθε πρόσβαση στον διακομιστή (τα λεγόμενα αρχεία καταγραφής διακομιστή). Τα αρχεία καταγραφής διακομιστή μπορεί να περιλαμβάνουν τη διεύθυνση και το όνομα των ιστοσελίδων και των αρχείων στα οποία έχετε πρόσβαση, την ημερομηνία και την ώρα πρόσβασης, τον όγκο δεδομένων που μεταφέρθηκαν, την ειδοποίηση για την επιτυχή πρόσβαση, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα του χρήστη, τη διεύθυνση URL παραπομπής (η σελίδα που επισκεφτήκατε προηγουμένως) και, κατά κανόνα, τις διευθύνσεις IP και τον αιτούντα πάροχο.

Τα αρχεία καταγραφής διακομιστή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για λόγους ασφαλείας, π.χ. για την αποφυγή υπερφόρτωσης των διακομιστών (ειδικά στην περίπτωση καταχρηστικών επιθέσεων, τις λεγόμενες επιθέσεις DDoS) και για τη διασφάλιση της αξιοποίησης της χωρητικότητας των διακομιστών και της σταθερότητάς τους.

 • Επεξεργασμένοι τύποι δεδομένων: Δεδομένα περιεχομένου (π.χ. καταχωρίσεις σε διαδικτυακές φόρμες), δεδομένα χρήσης (π.χ. επισκέψεις ιστοτόπων, ενδιαφέρον για περιεχόμενο, χρόνοι πρόσβασης), δεδομένα μετα/επικοινωνίας (π.χ. πληροφορίες συσκευής, διευθύνσεις IP)
 • Ενδιαφερόμενα άτομα: Χρήστες (π.χ. επισκέπτες ιστότοπου, χρήστες διαδικτυακών υπηρεσιών).
 • Νομικές βάσεις: Ένομα συμφέροντα (Άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 γράμμα στ. GDPR).

Επικοινωνία

Κατά την επικοινωνία μαζί μας (π.χ. μέσω φόρμας επικοινωνίας, e-mail, τηλεφώνου ή μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης), τα δεδομένα των ερωτώμενων προσώπων θα υποβάλλονται σε επεξεργασία στο βαθμό που απαιτείται για να απαντηθούν τα ερωτήματα επικοινωνίας και τυχόν απαιτούμενα μέτρα.

Η απάντηση σε ερωτήματα επικοινωνίας στο πλαίσιο συμβατικών ή προσυμβατικών σχέσεων πραγματοποιείται για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων ή για την απάντηση σε (προσυμβατικά ερωτήματα) και άλλως με βάση το έννομο συμφέρον για απάντηση στα ερωτήματα.

 • Τύποι δεδομένων που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία: Δεδομένα αποθέματος (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις), δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. e-mail, αριθμοί τηλεφώνου), δεδομένα περιεχομένου (π.χ. καταχωρίσεις σε ηλεκτρονικές φόρμες), δεδομένα χρήσης (π.χ. ιστότοποι που επισκέφθηκαν, ενδιαφέρον για περιεχόμενο, χρόνοι πρόσβασης), δεδομένα μετα/επικοινωνίας (π.χ. πληροφορίες συσκευής, διευθύνσεις IP)
 • Ενδιαφερόμενα άτομα: Εταίροι επικοινωνίας, ενδιαφερόμενοι.
 • Σκοπός της επεξεργασίας: Αιτήματα επικοινωνίας και επικοινωνία, διαχείριση και απάντηση σε αιτήματα.
 • Νομική βάση: Εκπλήρωση συμβολαίου και προσυμβατικές έρευνες (Άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχ. β. ΓΚΠΔ), έννομα συμφέροντα (Άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχ. στ. ΓΚΠΔ).

Μεταχειρισμένες υπηρεσίες και πάροχοι υπηρεσιών:

 

Ενημερωτικό δελτίο και ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις

Αποστέλλουμε ενημερωτικά δελτία, e-mail και άλλες ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις (εφεξής «ενημερωτικά δελτία») μόνο με τη συγκατάθεση των παραληπτών ή με νόμιμη άδεια. Εάν τα περιεχόμενα του ενημερωτικού δελτίου περιγράφονται ειδικά στο πλαίσιο εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο, είναι καθοριστικά για τη συναίνεση των χρηστών. Επιπλέον, τα ενημερωτικά δελτία μας περιέχουν πληροφορίες για τις υπηρεσίες μας και εμάς.

Για να εγγραφείτε στα ενημερωτικά δελτία μας, αρκεί γενικά να δώσετε τη διεύθυνση e-mail σας. Ωστόσο, μπορεί να σας ζητήσουμε να δώσετε ένα όνομα για σκοπούς προσωπικής επαφής στο ενημερωτικό δελτίο ή άλλες λεπτομέρειες εάν είναι απαραίτητες για τους σκοπούς του ενημερωτικού δελτίου.

Διπλή διαδικασία συμμετοχής: Η εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο γίνεται πάντα με τη λεγόμενη διαδικασία διπλής επιλογής. Αυτό σημαίνει ότι μετά την εγγραφή θα λάβετε ένα e-mail που θα σας ζητά να επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας. Αυτή η επιβεβαίωση είναι απαραίτητη για να μην μπορεί κανείς να εγγραφεί με ξένες διευθύνσεις e-mail. Οι εγγραφές στο ενημερωτικό δελτίο καταγράφονται για να είναι δυνατή η απόδειξη της διαδικασίας εγγραφής σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις. Αυτό περιλαμβάνει την αποθήκευση του χρόνου εγγραφής και επιβεβαίωσης καθώς και της διεύθυνσης IP. Οι αλλαγές στα δεδομένα σας που είναι αποθηκευμένα από τον πάροχο υπηρεσιών αποστολής καταγράφονται επίσης.

Διαγραφή και περιορισμός της επεξεργασίας: Μπορούμε να αποθηκεύσουμε τις μη εγγεγραμμένες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για έως και τρία χρόνια βάσει των έννομων συμφερόντων μας προτού τις διαγράψουμε, προκειμένου να μπορέσουμε να αποδείξουμε μια προηγούμενη συγκατάθεση. Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων περιορίζεται στο σκοπό μιας πιθανής υπεράσπισης έναντι αξιώσεων. Ένα μεμονωμένο αίτημα διαγραφής είναι δυνατό ανά πάσα στιγμή, με την προϋπόθεση ότι επιβεβαιώνεται ταυτόχρονα η προηγούμενη ύπαρξη συναίνεσης. Σε περίπτωση υποχρεώσεων μόνιμης τήρησης αντιφάσεων, διατηρούμε το δικαίωμα να αποθηκεύσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μαύρη λίστα και μόνο για αυτόν τον σκοπό.

Η καταγραφή της διαδικασίας εγγραφής βασίζεται στα έννομα συμφέροντά μας για να αποδείξουμε ότι έχει διεξαχθεί σωστά. Εάν αναθέσουμε σε έναν πάροχο υπηρεσιών την αποστολή e-mail, αυτό γίνεται με βάση τα έννομα συμφέροντά μας για ένα αποτελεσματικό και ασφαλές σύστημα αποστολής.

Σημειώσεις για τις νομικές βάσεις: Η αποστολή ενημερωτικών δελτίων βασίζεται στη συγκατάθεση των παραληπτών ή, εάν δεν απαιτείται συναίνεση, στα έννομα συμφέροντά μας στο άμεσο μάρκετινγκ, εάν και στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, π.χ. στην περίπτωση διαφήμισης υφιστάμενων πελατών. Εάν αναθέσουμε σε έναν πάροχο υπηρεσιών την αποστολή e-mail, αυτό γίνεται με βάση τα έννομα συμφέροντά μας. Η διαδικασία εγγραφής καταγράφεται με βάση τα έννομα συμφέροντά μας προκειμένου να αποδειχθεί ότι πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Περιεχόμενο: Πληροφορίες για εμάς, τις υπηρεσίες, τις ενέργειες και τις προσφορές μας.

Ανάλυση και μέτρηση απόδοσης: Τα ενημερωτικά δελτία περιέχουν το λεγόμενο «web beacon», δηλαδή ένα αρχείο μεγέθους pixel που ανακτάται από τον διακομιστή μας όταν ανοίγει το ενημερωτικό δελτίο ή, εάν χρησιμοποιούμε πάροχο υπηρεσιών αλληλογραφίας, από τον διακομιστή του. Στο πλαίσιο αυτής της ανάκτησης, αρχικά συλλέγονται τεχνικές πληροφορίες, όπως πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης και το σύστημά σας, καθώς και τη διεύθυνση IP και την ώρα της ανάκτησης.

Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την τεχνική βελτίωση του ενημερωτικού μας δελτίου με βάση τα τεχνικά δεδομένα ή τις ομάδες-στόχους και τη συμπεριφορά ανάγνωσης τους με βάση τις τοποθεσίες ανάκτησής τους (που μπορούν να προσδιοριστούν μέσω της διεύθυνσης IP) ή τους χρόνους πρόσβασης. Αυτή η ανάλυση περιλαμβάνει επίσης τον προσδιορισμό του αν ανοίγουν τα ενημερωτικά δελτία, πότε ανοίγουν και σε ποιους συνδέσμους γίνεται κλικ. Για τεχνικούς λόγους, αυτές οι πληροφορίες μπορούν να εκχωρηθούν σε μεμονωμένους παραλήπτες ενημερωτικών δελτίων. Ωστόσο, δεν είναι ούτε πρόθεσή μας ούτε, εάν χρησιμοποιείται, του παρόχου υπηρεσιών αλληλογραφίας να παρατηρούμε μεμονωμένους χρήστες. Αντίθετα, οι αξιολογήσεις μας χρησιμεύουν για να αναγνωρίσουμε τις αναγνωστικές συνήθειες των χρηστών μας και να προσαρμόσουμε το περιεχόμενό μας σε αυτές ή να στείλουμε διαφορετικό περιεχόμενο σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα των χρηστών μας.

Η αξιολόγηση του ενημερωτικού δελτίου και η μέτρηση της επιτυχίας πραγματοποιούνται, με την επιφύλαξη της ρητής συγκατάθεσης των χρηστών, με βάση τα έννομα συμφέροντά μας για το σκοπό της χρήσης ενός φιλικού και ασφαλούς συστήματος ενημερωτικών δελτίων που εξυπηρετεί τα επιχειρηματικά μας συμφέροντα και τις προσδοκίες των χρηστών.

Η χωριστή ανάκληση της μέτρησης απόδοσης δυστυχώς δεν είναι δυνατή. Σε αυτήν την περίπτωση, ολόκληρη η εγγραφή στο newsletter πρέπει να ακυρωθεί ή να αντιταχθεί.

 • Τύποι δεδομένων που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία: δεδομένα αποθέματος (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις), δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. e-mail, αριθμοί τηλεφώνου), δεδομένα μετα/επικοινωνίας (π.χ. πληροφορίες συσκευής, διευθύνσεις IP), δεδομένα χρήσης (π.χ. ιστότοποι που επισκέφθηκαν, ενδιαφέρον για περιεχόμενο, χρόνοι πρόσβασης).
 • Ενδιαφερόμενα άτομα: Συνεργάτες επικοινωνίας.
 • Σκοπός της επεξεργασίας: Άμεσο μάρκετινγκ (π.χ. με e-mail ή ταχυδρομείο).
 • Νομική βάση: Συναίνεση (Άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχ. α. ΓΚΠΔ), έννομα συμφέροντα (Άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχ. στ. ΓΚΠΔ).
 • Δικαίωμα έφεσης (opt-out): Μπορείτε να ακυρώσετε τη λήψη του newsletter μας ανά πάσα στιγμή, δηλαδή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ή να αντιταχθείτε σε περαιτέρω λήψη. Θα βρείτε έναν σύνδεσμο για να ακυρώσετε το ενημερωτικό δελτίο είτε στο τέλος κάθε ενημερωτικού δελτίου είτε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία από τις παραπάνω επιλογές επικοινωνίας, κατά προτίμηση email.

Μεταχειρισμένες υπηρεσίες και πάροχοι υπηρεσιών:

Ανάλυση, παρακολούθηση και βελτιστοποίηση ιστού

Η ανάλυση ιστού (γνωστή και ως "μέτρηση προσέγγισης χρηστών") χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των ροών επισκεπτών στην διαδικτυακή μας προσφορά και μπορεί να περιλαμβάνει συμπεριφορά, ενδιαφέροντα ή δημογραφικές πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες, όπως ηλικία ή φύλο, ως ψευδώνυμα τιμές. Με τη βοήθεια της ανάλυσης εύρους μπορούμε, για παράδειγμα, να προσδιορίσουμε ποια ώρα χρησιμοποιούνται πιο συχνά η διαδικτυακή προσφορά μας ή οι λειτουργίες ή το περιεχόμενό της ή να προσκαλέσουμε την επαναχρησιμοποίηση. Μπορούμε επίσης να καταλάβουμε ποιες περιοχές απαιτούν βελτιστοποίηση.

Εκτός από την ανάλυση ιστού, μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε διαδικασίες δοκιμών, π.χ. για να δοκιμάσουμε και να βελτιστοποιήσουμε διαφορετικές εκδόσεις της online προσφοράς μας ή των στοιχείων της.

Για τους σκοπούς αυτούς, τα λεγόμενα προφίλ χρηστών μπορούν να δημιουργηθούν και να αποθηκευτούν σε ένα αρχείο (το λεγόμενο «cookie») ή να χρησιμοποιηθούν παρόμοιες διαδικασίες με τον ίδιο σκοπό. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, περιεχόμενο που προβλήθηκε, ιστοσελίδες που επισκέφτηκαν και στοιχεία που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις σελίδες, και τεχνικές λεπτομέρειες όπως το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται, το σύστημα υπολογιστή που χρησιμοποιείται και πληροφορίες για τους χρόνους χρήσης. Εάν οι χρήστες έχουν συναινέσει στη συλλογή των δεδομένων τοποθεσίας τους, αυτά τα δεδομένα ενδέχεται επίσης να υποβληθούν σε επεξεργασία, ανάλογα με τον πάροχο.

Οι διευθύνσεις IP των χρηστών αποθηκεύονται επίσης. Ωστόσο, χρησιμοποιούμε μια διαδικασία κάλυψης IP (δηλαδή, ψευδωνυμοποίηση με συντόμευση της διεύθυνσης IP) για την προστασία των χρηστών. Γενικά, τα δεδομένα που αποθηκεύονται στο πλαίσιο της ανάλυσης ιστού, των δοκιμών A/B και της βελτιστοποίησης δεν είναι ξεκάθαρα δεδομένα χρήστη (όπως διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ονόματα), αλλά ψευδώνυμα. Αυτό σημαίνει ότι εμείς όπως και οι πάροχοι του λογισμικού που χρησιμοποιείται δεν γνωρίζουμε την πραγματική ταυτότητα των χρηστών, αλλά μόνο τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στα προφίλ τους για τους σκοπούς των αντίστοιχων διαδικασιών.

Σημειώσεις για τις νομικές βάσεις: Εάν ζητήσουμε από τους χρήστες τη συγκατάθεσή τους για τη χρήση τρίτων παρόχων, η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων είναι η συγκατάθεση. Διαφορετικά, τα δεδομένα των χρηστών θα υποβάλλονται σε επεξεργασία με βάση τα έννομα συμφέροντά μας (δηλαδή ενδιαφέρον για αποτελεσματικές, οικονομικές και φιλικές προς τον αποδέκτη υπηρεσίες). Σε αυτό το πλαίσιο, θα θέλαμε επίσης να επιστήσουμε την προσοχή σας στις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies σε αυτήν την πολιτική απορρήτου.

 • Επεξεργασμένοι τύποι δεδομένων: Δεδομένα χρήσης (π.χ. ιστότοποι που επισκέφθηκαν, ενδιαφέρον για περιεχόμενο, χρόνοι πρόσβασης), δεδομένα μετα/επικοινωνίας (π.χ. πληροφορίες συσκευής, διευθύνσεις IP).
 • Ενδιαφερόμενα άτομα: Χρήστες (π.χ. επισκέπτες ιστότοπου, χρήστες διαδικτυακών υπηρεσιών).
 • Σκοπός της επεξεργασίας: Μέτρηση εύρους (π.χ. στατιστικά πρόσβασης, αναγνώριση επισκεπτών που επιστρέφουν), παρακολούθηση (π.χ. δημιουργία προφίλ σχετικά με ενδιαφέρον/συμπεριφορά, χρήση cookies), αξιολόγηση ενεργειών επισκεπτών, δημιουργία προφίλ (δημιουργία προφίλ χρήστη).
 • Μέτρα ασφαλείας: IP-Masking (ψευδωνυμοποίηση της διεύθυνσης IP).
 • Νομική βάση: Συναίνεση (Άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχ. α. ΓΚΠΔ), έννομα συμφέροντα (Άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχ. στ. ΓΚΠΔ).

Μεταχειρισμένες υπηρεσίες και πάροχοι υπηρεσιών:

 • etracker: Ανάλυση Ιστού/μέτρηση εύρους. πάροχος υπηρεσιών: etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1 20459 Αμβούργο, Γερμανία· δικτυακός τόπος: https://www.etracker.com; Πολιτική απορρήτου: https://www.etracker.com/datenschutz/; Εξαίρεση: https://www.etracker.de/privacy?et= [ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΡΙΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΑΣ].
 • Matomo (χωρίς cookies): Το Matomo είναι ένα λογισμικό ανάλυσης ιστού φιλικό προς την προστασία δεδομένων, το οποίο χρησιμοποιείται χωρίς cookies και στο οποίο η αναγνώριση των χρηστών που επιστρέφουν γίνεται με τη βοήθεια του λεγόμενου «ψηφιακού αποτυπώματος», το οποίο αποθηκεύεται ανώνυμα και αλλάζει κάθε 24 ώρες. Με το «ψηφιακό δακτυλικό αποτύπωμα», οι κινήσεις των χρηστών εντός της διαδικτυακής μας προσφοράς καταγράφονται με τη βοήθεια ψευδωνυμοποιημένων διευθύνσεων IP σε συνδυασμό με τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης από την πλευρά του χρήστη με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι δυνατή η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την ταυτότητα μεμονωμένων χρηστών. πάροχος υπηρεσιών: Ανάλυση Ιστού/μέτρηση εύρους σε αυτο-φιλοξενία. δικτυακός τόπος: https://matomo.org/.

 

Διαδικτυακό μάρκετινγκ

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα για σκοπούς διαδικτυακού μάρκετινγκ, που μπορεί να περιλαμβάνουν, ειδικότερα, το μάρκετινγκ διαφημιστικού χώρου ή την προβολή διαφημιστικού και άλλου περιεχομένου (συλλογικά αναφερόμενο ως «Περιεχόμενο») με βάση τα πιθανά ενδιαφέροντα των χρηστών και τη μέτρηση του αποτελεσματικότητα.

Για τους σκοπούς αυτούς δημιουργούνται και αποθηκεύονται τα λεγόμενα προφίλ χρηστών σε αρχείο (το λεγόμενο «cookie») ή χρησιμοποιούνται παρόμοιες διαδικασίες, μέσω των οποίων αποθηκεύονται τα δεδομένα χρήστη που σχετίζονται με την παρουσίαση των προαναφερθέντων περιεχομένων. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, το περιεχόμενο που προβλήθηκε, τις ιστοσελίδες που επισκεφτήκατε, τα διαδικτυακά δίκτυα που χρησιμοποιούνται, αλλά και συνεργάτες επικοινωνίας και τεχνικές λεπτομέρειες όπως το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται, το σύστημα υπολογιστή που χρησιμοποιείται και πληροφορίες για τους χρόνους χρήσης. Εάν οι χρήστες έχουν συναινέσει στη συλλογή των δεδομένων τοποθεσίας τους, αυτά τα δεδομένα ενδέχεται επίσης να υποβληθούν σε επεξεργασία.

Οι διευθύνσεις IP των χρηστών αποθηκεύονται επίσης. Ωστόσο, χρησιμοποιούμε διαθέσιμες διαδικασίες κάλυψης IP (δηλαδή, ψευδωνυμοποίηση με συντόμευση της διεύθυνσης IP) για την προστασία των χρηστών. Γενικά, δεν αποθηκεύονται σαφή δεδομένα χρήστη (όπως διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ονόματα) στο πλαίσιο της διαδικτυακής διαδικασίας μάρκετινγκ, αλλά ψευδώνυμα. Αυτό σημαίνει ότι εμείς όπως και οι πάροχοι των διαδικασιών διαδικτυακού μάρκετινγκ δεν γνωρίζουμε την πραγματική ταυτότητα των χρηστών, αλλά μόνο τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στα προφίλ τους.

Κατά κανόνα, οι πληροφορίες στα προφίλ αποθηκεύονται στα cookies ή μέσω παρόμοιων διαδικασιών. Αυτά τα cookies μπορούν αργότερα να διαβαστούν και να αναλυθούν με σκοπό την παρουσίαση περιεχομένου σε άλλους ιστότοπους που χρησιμοποιούν την ίδια διαδικασία διαδικτυακού μάρκετινγκ και μπορούν επίσης να συμπληρωθούν με πρόσθετα δεδομένα και να αποθηκευτούν στον διακομιστή του παρόχου της διαδικτυακής διαδικασίας μάρκετινγκ.

Κατ' εξαίρεση, μπορούν να εκχωρηθούν καθαρά δεδομένα στα προφίλ. Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, εάν οι χρήστες είναι μέλη ενός κοινωνικού δικτύου του οποίου τη διαδικασία διαδικτυακού μάρκετινγκ χρησιμοποιούμε και το δίκτυο συνδέει τα προφίλ χρηστών με τα προαναφερθέντα δεδομένα. Σημειώστε ότι οι χρήστες μπορούν να συνάψουν πρόσθετες συμφωνίες με τους παρόχους, π.χ. δίνοντας τη συγκατάθεσή τους κατά την εγγραφή.

Ως θέμα αρχής, αποκτούμε πρόσβαση μόνο σε συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με την επιτυχία των διαφημίσεών μας. Ωστόσο, στο πλαίσιο των λεγόμενων μετρήσεων μετατροπών, μπορούμε να ελέγξουμε ποιες από τις διαδικασίες διαδικτυακού μάρκετινγκ μας οδήγησαν σε μια λεγόμενη μετατροπή, δηλαδή, για παράδειγμα, στη σύναψη σύμβασης μαζί μας. Η μέτρηση μετατροπής χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την ανάλυση της επιτυχίας των μετρήσεων μάρκετινγκ.

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, σας ζητάμε να υποθέσετε ότι τα cookies που χρησιμοποιούνται αποθηκεύονται για περίοδο δύο ετών.

Σημειώσεις για τις νομικές βάσεις: Εάν ζητήσουμε από τους χρήστες τη συγκατάθεσή τους για τη χρήση τρίτων παρόχων, η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων είναι η συγκατάθεση. Διαφορετικά, τα δεδομένα των χρηστών θα υποβάλλονται σε επεξεργασία με βάση τα έννομα συμφέροντά μας (δηλαδή ενδιαφέρον για αποτελεσματικές, οικονομικές και φιλικές προς τον αποδέκτη υπηρεσίες). Σε αυτό το πλαίσιο, θα θέλαμε επίσης να επιστήσουμε την προσοχή σας στις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies σε αυτήν την πολιτική απορρήτου.

Pixel του Facebook: Από τη μία πλευρά, το εικονοστοιχείο Facebook δίνει τη δυνατότητα στο Facebook να προσδιορίζει τους επισκέπτες της διαδικτυακής μας προσφοράς ως ομάδα-στόχο για την παρουσίαση διαφημίσεων (τα λεγόμενα «διαφημίσεις Facebook»). Αντίστοιχα, χρησιμοποιούμε το Facebook Pixel για να προβάλλουμε τις διαφημίσεις Facebook που τοποθετούμε μόνο σε αυτούς τους χρήστες στο Facebook και στις υπηρεσίες συνεργατών που συνεργάζονται με το Facebook (το λεγόμενο "Δίκτυο κοινού" https://www.facebook.com/audiencenetwork/ ) οι οποίοι έχουν επίσης εκδηλώσει ενδιαφέρον για την προσφορά μας στο διαδίκτυο ή που παρουσιάζουν ορισμένα χαρακτηριστικά (π.χ. ενδιαφέρον για ορισμένα θέματα ή προϊόντα που μπορούν να φανούν από τους ιστότοπους που επισκέπτεστε) που μεταδίδουμε στο Facebook (τα λεγόμενα "Προσαρμοσμένο κοινό"). Με τη βοήθεια του εικονοστοιχείου Facebook, θέλουμε επίσης να διασφαλίσουμε ότι οι διαφημίσεις μας στο Facebook ανταποκρίνονται στα πιθανά ενδιαφέροντα των χρηστών και ότι δεν εμφανίζονται ενοχλητικές. Το Facebook Pixel μάς δίνει επίσης τη δυνατότητα να παρακολουθούμε την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων Facebook για στατιστικούς σκοπούς και σκοπούς έρευνας αγοράς, βλέποντας εάν οι χρήστες έχουν ανακατευθυνθεί στον ιστότοπό μας μετά από κλικ σε μια διαφήμιση Facebook (η λεγόμενη «μέτρηση μετατροπών»).

 • Τύποι δεδομένων που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία: Δεδομένα χρήσης (π.χ. ιστότοποι που επισκέφθηκαν, ενδιαφέρον για περιεχόμενο, χρόνοι πρόσβασης), δεδομένα μετα/επικοινωνίας (π.χ. πληροφορίες συσκευής, διευθύνσεις IP), δεδομένα τοποθεσίας (πληροφορίες για τη γεωγραφική θέση μιας συσκευής ή ενός ατόμου)
 • Ενδιαφερόμενα άτομα: Χρήστες (π.χ. επισκέπτες ιστότοπου, χρήστες διαδικτυακών υπηρεσιών), ενδιαφερόμενα μέρη.
 • Σκοπός της επεξεργασίας: Παρακολούθηση (π.χ. προφίλ ενδιαφέροντος/συμπεριφοράς, χρήση cookies), επαναληπτικό μάρκετινγκ, αξιολόγηση ενεργειών επισκεπτών, μάρκετινγκ βάσει ενδιαφέροντος και συμπεριφοράς, δημιουργία προφίλ (δημιουργία προφίλ χρήστη), μέτρηση μετατροπών (μέτρηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων μάρκετινγκ), μέτρηση προσέγγισης χρηστών (π.χ. στατιστικά πρόσβασης, αναγνώριση επισκεπτών που επιστρέφουν), σχηματισμός ομάδων στόχων (καθορισμός ομάδων στόχων σχετικών με σκοπούς μάρκετινγκ ή άλλου περιεχομένου), παρακολούθηση μεταξύ συσκευών (επεξεργασία δεδομένων χρήστη μεταξύ συσκευών για σκοπούς μάρκετινγκ)
 • Μέτρα ασφαλείας: IP-Masking (ψευδωνυμοποίηση της διεύθυνσης IP).
 • Νομική βάση: Συναίνεση (Άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 γράμμα α. GDPR), έννομα συμφέροντα (Άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 γράμμα στ. GDPR).
 • Πιθανότητα αντίθεσης (opt-out): Αναφερόμαστε στις ειδοποιήσεις προστασίας δεδομένων των αντίστοιχων παρόχων και στις πιθανότητες αντίρρησης (το λεγόμενο «opt-out») που υποδεικνύονται για τους παρόχους. Εάν δεν έχει καθοριστεί ρητή επιλογή εξαίρεσης, είναι δυνατό να απενεργοποιήσετε τα cookies στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Ωστόσο, αυτό μπορεί να περιορίσει τις λειτουργίες της διαδικτυακής μας προσφοράς. Επομένως, συνιστούμε τις ακόλουθες πρόσθετες επιλογές εξαίρεσης, οι οποίες προσφέρονται σε συνοπτική μορφή για τις αντίστοιχες περιοχές: α) Ευρώπη: https://www.youronlinechoices.eu.
  β) Καναδάς: https://www.youradchoices.ca/choices.
  (γ) ΗΠΑ: https://www.aboutads.info/choices.
  (δ) Καναδάς: https://optout.aboutads.info.

Μεταχειρισμένες υπηρεσίες και πάροχοι υπηρεσιών:

 • Διαχειριστής ετικετών Google: Ο Διαχειριστής ετικετών Google είναι μια λύση με την οποία μπορούμε να διαχειριζόμαστε τις λεγόμενες ετικέτες ιστότοπου μέσω μιας διεπαφής και έτσι να ενσωματώσουμε άλλες υπηρεσίες στην ηλεκτρονική μας προσφορά. Ο ίδιος ο Διαχειριστής ετικετών (που υλοποιεί τις ετικέτες) δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, ανατρέξτε στις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες της Google. Πάροχος υπηρεσιών: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, μητρική εταιρεία: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Δικτυακός τόπος: https://marketingplatform.google.com; Πολιτική απορρήτου: https://policies.google.com/privacy.
 • Google Analytics: Διαδικτυακό μάρκετινγκ και αναλυτικά στοιχεία ιστού. πάροχος υπηρεσιών: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, μητρική εταιρεία: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; δικτυακός τόπος: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/; Πολιτική απορρήτου: https://policies.google.com/privacy; Εξαίρεση: Προσθήκη εξαίρεσης: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, ρυθμίσεις για την εμφάνιση διαφημίσεων: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Google Ads και μέτρηση μετατροπών: Χρησιμοποιούμε τη διαδικασία διαδικτυακού μάρκετινγκ "Google Ads" για να τοποθετήσουμε διαφημίσεις στο διαφημιστικό δίκτυο της Google (π.χ. σε αποτελέσματα αναζήτησης, σε βίντεο, σε ιστοσελίδες κ.λπ.) που θα προβάλλονται σε χρήστες που έχουν υποτιθέμενο ενδιαφέρον για τις διαφημίσεις. Μετράμε επίσης τη μετατροπή των διαφημίσεων. Ωστόσο, μαθαίνουμε μόνο τον ανώνυμο συνολικό αριθμό των χρηστών που έκαναν κλικ στη διαφήμισή μας και ανακατευθύνθηκαν σε μια σελίδα με τη λεγόμενη «ετικέτα παρακολούθησης μετατροπών». Δεν λαμβάνουμε πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση χρηστών. Πάροχος υπηρεσιών: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, μητρική εταιρεία: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Δικτυακός τόπος: https://marketingplatform.google.com; Πολιτική απορρήτου: https://policies.google.com/privacy.
 • Google Ad Manager: Χρησιμοποιούμε το "Google Marketing Platform" (και υπηρεσίες όπως το "Google Ad Manager") για την τοποθέτηση διαφημίσεων στο διαφημιστικό δίκτυο Google (π.χ. σε αποτελέσματα αναζήτησης, σε βίντεο, σε ιστοσελίδες κ.λπ.). Το Google Marketing Platform χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι οι διαφημίσεις εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο με βάση τα υποτιθέμενα ενδιαφέροντα των χρηστών. Αυτό μας επιτρέπει να στοχεύουμε καλύτερα διαφημίσεις για και εντός της διαδικτυακής μας προσφοράς, ώστε να εμφανίζουμε στους χρήστες μόνο διαφημίσεις που ταιριάζουν ενδεχομένως με τα ενδιαφέροντά τους. Για παράδειγμα, εάν σε έναν χρήστη εμφανίζονται διαφημίσεις για προϊόντα που τον ενδιαφέρουν σε άλλους ιστότοπους, αυτό ονομάζεται "επαναληπτικό μάρκετινγκ". Πάροχος υπηρεσιών: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, μητρική εταιρεία: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Δικτυακός τόπος: https://marketingplatform.google.com; Πολιτική απορρήτου: https://policies.google.com/privacy.
 • Facebook-Pixel: Πάροχος υπηρεσιών: https://www.facebook.com, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, Μητρική εταιρεία: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA; Δικτυακός τόπος: https://www.facebook.com; Πολιτική απορρήτου: https://www.facebook.com/about/privacy; Δικαίωμα έφεσης (Opt-Out): https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

 

Παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα (social media)

Διατηρούμε διαδικτυακές παρουσίες στα κοινωνικά δίκτυα και επεξεργαζόμαστε δεδομένα χρηστών σε αυτό το πλαίσιο προκειμένου να επικοινωνήσουμε με τους ενεργούς χρήστες εκεί ή να προσφέρουμε πληροφορίες για εμάς.

Λάβετε υπόψη ότι τα δεδομένα χρήστη ενδέχεται να υποβάλλονται σε επεξεργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κινδύνους για τους χρήστες, επειδή η επιβολή των δικαιωμάτων των χρηστών θα μπορούσε να γίνει πιο δύσκολη.

Επιπλέον, τα δεδομένα χρηστών στα κοινωνικά δίκτυα συνήθως υποβάλλονται σε επεξεργασία για έρευνα αγοράς και διαφημιστικούς σκοπούς. Έτσι, για παράδειγμα, τα προφίλ χρηστών μπορούν να δημιουργηθούν με βάση τη συμπεριφορά των χρηστών και τα προκύπτοντα ενδιαφέροντα των χρηστών. Τα προφίλ χρηστών μπορούν με τη σειρά τους να χρησιμοποιηθούν, για παράδειγμα, για την τοποθέτηση διαφημίσεων εντός και εκτός των δικτύων που πιθανώς ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα των χρηστών. Για τους σκοπούς αυτούς, τα cookies αποθηκεύονται συνήθως στους υπολογιστές των χρηστών, στους οποίους αποθηκεύονται η συμπεριφορά χρήσης και τα ενδιαφέροντα των χρηστών. Επιπλέον, τα δεδομένα μπορούν επίσης να αποθηκευτούν στα προφίλ χρηστών ανεξάρτητα από τις συσκευές που χρησιμοποιούν οι χρήστες (ειδικά εάν οι χρήστες είναι μέλη των αντίστοιχων πλατφορμών και είναι συνδεδεμένοι σε αυτές).

Για λεπτομερή περιγραφή των αντίστοιχων μορφών επεξεργασίας και των δυνατοτήτων αντίρρησης (opt-out), παραπέμπουμε στις δηλώσεις προστασίας δεδομένων και στις πληροφορίες που παρέχονται από τους φορείς εκμετάλλευσης των αντίστοιχων δικτύων.

Επίσης, στην περίπτωση των αιτημάτων για πληροφορίες και της διεκδίκησης των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων, επισημαίνουμε ότι αυτά μπορούν να διεκδικηθούν αποτελεσματικότερα με τους παρόχους. Μόνο οι πάροχοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα των χρηστών σε κάθε περίπτωση και μπορούν άμεσα να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα και να παρέχουν πληροφορίες. Εάν παρόλα αυτά χρειάζεστε βοήθεια, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 • Τύποι δεδομένων που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία: Δεδομένα αποθέματος (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις), δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. e-mail, αριθμοί τηλεφώνου), δεδομένα περιεχομένου (π.χ. καταχωρίσεις σε ηλεκτρονικές φόρμες), δεδομένα χρήσης (π.χ. ιστότοποι που επισκέφθηκαν, ενδιαφέρον για περιεχόμενο, χρόνοι πρόσβασης), δεδομένα μετα/επικοινωνίας (π.χ. πληροφορίες συσκευής, διευθύνσεις IP)
 • Ενδιαφερόμενα άτομα: Χρήστες (π.χ. επισκέπτες ιστότοπου, χρήστες διαδικτυακών υπηρεσιών).
 • Σκοπός της επεξεργασίας: Αιτήματα επικοινωνίας και επικοινωνία, παρακολούθηση (π.χ. προφίλ ενδιαφέροντος/συμπεριφοράς, χρήση cookies), επαναληπτικό μάρκετινγκ, μέτρηση προσέγγισης χρηστών (π.χ. στατιστικά στοιχεία πρόσβασης, αναγνώριση επισκεπτών που επιστρέφουν).
 • Νομική βάση: Ένομα συμφέροντα (Άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 γράμμα στ. GDPR).

Μεταχειρισμένες υπηρεσίες και πάροχοι υπηρεσιών:

Κελάδημα: Κοινωνικό δίκτυο; πάροχος υπηρεσιών: Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA; Πολιτική απορρήτου: https://twitter.com/de/privacy, (Ρυθμίσεις) https://twitter.com/personalization.

 

 

Πρόσθετα και ενσωματωμένες λειτουργίες και περιεχόμενο

Περιλαμβάνουμε στην ηλεκτρονική μας προσφορά λειτουργικά στοιχεία και στοιχεία περιεχομένου που λαμβάνονται από τους διακομιστές των αντίστοιχων παρόχων τους (εφεξής «τρίτοι πάροχοι»). Αυτά μπορεί να είναι, για παράδειγμα, γραφικά, βίντεο ή κουμπιά και συνεισφορές μέσων κοινωνικής δικτύωσης (εφεξής ομοιόμορφα «περιεχόμενο»).

Η ενσωμάτωση προϋποθέτει πάντα ότι οι τρίτοι πάροχοι αυτών των περιεχομένων επεξεργάζονται τη διεύθυνση IP των χρηστών, καθώς χωρίς τη διεύθυνση IP δεν θα μπορούσαν να στείλουν τα περιεχόμενα στα προγράμματα περιήγησής τους. Η διεύθυνση IP επομένως απαιτείται για την εμφάνιση αυτών των περιεχομένων ή λειτουργιών. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να χρησιμοποιούμε μόνο τέτοιο περιεχόμενο του οποίου οι αντίστοιχοι πάροχοι χρησιμοποιούν τη διεύθυνση IP μόνο για την παράδοση του περιεχομένου. Οι τρίτοι πάροχοι μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν τις λεγόμενες ετικέτες pixel (αόρατα γραφικά, γνωστά και ως "web beacons") για στατιστικούς σκοπούς ή σκοπούς μάρκετινγκ. Οι "ετικέτες pixel" μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση πληροφοριών όπως η επισκεψιμότητα των επισκεπτών στις σελίδες αυτού του ιστότοπου. Οι ψευδώνυμες πληροφορίες μπορούν επίσης να αποθηκευτούν σε cookies στη συσκευή του χρήστη και μπορεί να περιέχουν τεχνικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα, τους ιστότοπους που θα συνδεθούν, την ώρα της επίσκεψης και άλλες λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση της online προσφοράς μας, καθώς και συνδέονται με τέτοιες πληροφορίες από άλλες πηγές.

Σημειώσεις για τις νομικές βάσεις: Εάν ζητήσουμε από τους χρήστες τη συγκατάθεσή τους για τη χρήση τρίτων παρόχων, η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων είναι η συγκατάθεση. Διαφορετικά, τα δεδομένα των χρηστών θα υποβάλλονται σε επεξεργασία με βάση τα έννομα συμφέροντά μας (δηλαδή ενδιαφέρον για αποτελεσματικές, οικονομικές και φιλικές προς τον αποδέκτη υπηρεσίες). Σε αυτό το πλαίσιο, θα θέλαμε επίσης να επιστήσουμε την προσοχή σας στις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies σε αυτήν την πολιτική απορρήτου.

 • Τύποι δεδομένων που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία: Δεδομένα χρήσης (π.χ. ιστότοποι που επισκέφθηκαν, ενδιαφέρον για περιεχόμενο, χρόνοι πρόσβασης), δεδομένα μετα/επικοινωνίας (π.χ. πληροφορίες συσκευής, διευθύνσεις IP), δεδομένα τοποθεσίας (πληροφορίες για τη γεωγραφική θέση μιας συσκευής ή ατόμου), δεδομένα περιεχομένου (π.χ. καταχωρίσεις στο διαδίκτυο έντυπα), δεδομένα αποθέματος (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις), στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. e-mail, τηλέφωνα).
 • Ενδιαφερόμενα άτομα: Χρήστες (π.χ. επισκέπτες ιστότοπου, χρήστες διαδικτυακών υπηρεσιών), συνεργάτες επικοινωνίας.
 • Σκοπός της επεξεργασίας: Παροχή των διαδικτυακών μας υπηρεσιών και φιλικότητα προς τον χρήστη, παροχή συμβατικών υπηρεσιών και εξυπηρέτησης πελατών, αιτήματα επικοινωνίας και επικοινωνία, παρακολούθηση (π.χ. προφίλ ενδιαφέροντος/συμπεριφοράς, χρήση cookies), μάρκετινγκ βάσει ενδιαφέροντος και συμπεριφοράς, δημιουργία προφίλ (δημιουργία προφίλ χρηστών) , μέτρα ασφαλείας, διαχείριση και ανταπόκριση σε αιτήματα.
 • Νομική βάση: Έννομα συμφέροντα (άρθρ. 6 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχ. στ. ΓΚΠΔ), συναίνεση (άρθρ. 6 παρ. 1 εδ. 1 εδ. α. ΓΚΠΔ), εκτέλεση της σύμβασης και προσυμβατικές έρευνες (άρθρ. 6 παρ. 1 πρόταση 1 λιτ. β. GDPR).

Μεταχειρισμένες υπηρεσίες και πάροχοι υπηρεσιών:

 • Πρόσθετα και περιεχόμενο Facebook: Προσθήκες και περιεχόμενο κοινωνικής δικτύωσης Facebook – Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει περιεχόμενο όπως εικόνες, βίντεο ή κείμενο και κουμπιά που επιτρέπουν στους χρήστες να μοιράζονται περιεχόμενο από αυτήν την ηλεκτρονική προσφορά στο Facebook. Μπορείτε να δείτε τη λίστα και την εμφάνιση των Facebook Social Plugins εδώ: https://developers.facebook.com/docs/plugins/; πάροχος υπηρεσιών: https://www.facebook.com, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland, μητρική εταιρεία: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA; δικτυακός τόπος: https://www.facebook.com; Πολιτική απορρήτου: https://www.facebook.com/about/privacy; Εξαίρεση: ρυθμίσεις διαφήμισης: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.
 • Γραμματοσειρές Google: Ενσωματώνουμε τις γραμματοσειρές ("Γραμματοσειρές Google") του παρόχου Google, σύμφωνα με τις οποίες τα δεδομένα των χρηστών χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον σκοπό εμφάνισης των γραμματοσειρών στο πρόγραμμα περιήγησης των χρηστών. Η ενσωμάτωση βασίζεται στα έννομα συμφέροντά μας για μια τεχνικά ασφαλή, χωρίς συντήρηση και αποτελεσματική χρήση γραμματοσειρών, την ομοιόμορφη παρουσίασή τους και λαμβάνοντας υπόψη πιθανούς περιορισμούς αδειοδότησης για την ενσωμάτωσή τους. Πάροχος υπηρεσιών: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, μητρική εταιρεία: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; δικτυακός τόπος: https://fonts.google.com/; Πολιτική απορρήτου: https://policies.google.com/privacy.
 • Χάρτες Google: Ενσωματώνουμε τους χάρτες της υπηρεσίας «Χάρτες Google» του παρόχου Google. Τα επεξεργασμένα δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν, ειδικότερα, διευθύνσεις IP και δεδομένα τοποθεσίας των χρηστών, τα οποία, ωστόσο, δεν συλλέγονται χωρίς τη συγκατάθεσή τους (συνήθως στο πλαίσιο των ρυθμίσεων των φορητών συσκευών τους). πάροχος υπηρεσιών: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, μητρική εταιρεία: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; δικτυακός τόπος: https://cloud.google.com/maps-platform; Πολιτική απορρήτου: https://policies.google.com/privacy; Εξαίρεση: Προσθήκη εξαίρεσης: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, Ρυθμίσεις για την εμφάνιση διαφημίσεων: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • ReCaptcha: Περιλαμβάνουμε τη λειτουργία "ReCaptcha" για τον εντοπισμό ρομπότ, π.χ. κατά την εισαγωγή δεδομένων σε διαδικτυακές φόρμες. Τα δεδομένα συμπεριφοράς των χρηστών (π.χ. κινήσεις ποντικιού ή ερωτήματα) αξιολογούνται ώστε να μπορούν να διακρίνουν άτομα από bots. Πάροχος υπηρεσιών: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, μητρική εταιρεία: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; δικτυακός τόπος: https://www.google.com/recaptcha/; Πολιτική απορρήτου: https://policies.google.com/privacy; Εξαίρεση: Προσθήκη εξαίρεσης: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, Ρυθμίσεις για την εμφάνιση διαφημίσεων: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Πρόσθετα και περιεχόμενο Twitter: Προσθήκες και κουμπιά Twitter – Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν περιεχόμενο όπως εικόνες, βίντεο ή κείμενο και κουμπιά που επιτρέπουν στους χρήστες να μοιράζονται περιεχόμενο από αυτήν την ηλεκτρονική προσφορά στο Twitter. Πάροχος υπηρεσιών: Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA; δικτυακός τόπος: https://twitter.com/de; πολιτική απορρήτου: https://twitter.com/de/privacy.
 • Βίντεο YouTube: Περιεχόμενο βίντεο. πάροχος υπηρεσιών: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, μητρική εταιρεία: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; δικτυακός τόπος: https://www.youtube.com; Πολιτική απορρήτου: https://policies.google.com/privacy; Εξαίρεση: Προσθήκη εξαίρεσης: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, Ρυθμίσεις για την εμφάνιση διαφημίσεων: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

Διαγραφή δεδομένων

Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς θα διαγραφούν σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις μόλις ανακληθεί η συγκατάθεσή τους που επιτρέπεται για επεξεργασία ή πάψουν να ισχύουν άλλες άδειες (π.χ. εάν ο σκοπός για τον οποίο υποβλήθηκαν σε επεξεργασία τα δεδομένα παύσει να ισχύει ή εάν δεν είναι απαραίτητα για τον σκοπό).

Εκτός εάν τα δεδομένα διαγραφούν επειδή απαιτούνται για άλλους και νομικά επιτρεπτούς σκοπούς, η επεξεργασία τους περιορίζεται σε αυτούς τους σκοπούς. Αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα είναι αποκλεισμένα και δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία για άλλους σκοπούς. Αυτό ισχύει, για παράδειγμα, για δεδομένα που πρέπει να διατηρούνται για λόγους εμπορικής ή φορολογικής νομοθεσίας ή που πρέπει να αποθηκευτούν με σκοπό τη διεκδίκηση, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων ή την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορούν επίσης να παρέχονται στις επιμέρους σημειώσεις προστασίας δεδομένων αυτής της δήλωσης προστασίας δεδομένων.

Τροποποίηση και ενημέρωση της πολιτικής απορρήτου

Σας ζητάμε να ενημερώνεστε τακτικά για το περιεχόμενο της δήλωσης προστασίας δεδομένων μας. Θα προσαρμόσουμε τη δήλωση προστασίας δεδομένων μόλις οι αλλαγές στην επεξεργασία δεδομένων που πραγματοποιούνται από εμάς το καταστήσουν απαραίτητο. Θα σας ενημερώσουμε μόλις οι αλλαγές καθιστούν αναγκαίο να προβείτε σε ενέργειες για συνεργασία (π.χ. να δώσετε τη συγκατάθεσή σας) ή να λάβετε άλλη μεμονωμένη ειδοποίηση.

Εάν παρέχουμε διευθύνσεις και στοιχεία επικοινωνίας εταιρειών και οργανισμών σε αυτήν την πολιτική απορρήτου, σημειώστε ότι οι διευθύνσεις ενδέχεται να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου και ελέγξτε τις πληροφορίες πριν επικοινωνήσετε μαζί μας.

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Ως υποκείμενα των δεδομένων, δικαιούστε διάφορα δικαιώματα βάσει του GDPR, τα οποία απορρέουν ιδίως από το άρθρο. 15 έως 21 GDPR:

 • Δικαίωμα αντίρρησης: Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή, για λόγους που προκύπτουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο. 6 (1) (ε) ή (στ) ΑΠΔ. Αυτό ισχύει επίσης για τη δημιουργία προφίλ βάσει αυτών των διατάξεων. Εάν τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν για τους σκοπούς αυτού του μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ, στο βαθμό που συνδέεται με τέτοιου είδους απευθείας εμπορία.
 • Δικαίωμα υπαναχώρησης για συναινέσεις: Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.
 • Δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες: Έχετε το δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση για το εάν τα εν λόγω δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία ή όχι και να λάβετε πληροφορίες σχετικά με αυτά τα δεδομένα, καθώς και περαιτέρω πληροφορίες και αντίγραφο των δεδομένων σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Σύμφωνα με το νόμο, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη συμπλήρωση των δεδομένων που σας αφορούν ή τη διόρθωση λανθασμένων δεδομένων που σας αφορούν.
 • Δικαίωμα ακύρωσης και περιορισμού της επεξεργασίας: Σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε την άμεση διαγραφή δεδομένων που σας αφορούν ή εναλλακτικά, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις, να απαιτήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων.
 • Δικαίωμα στη δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα, σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις, να λαμβάνετε δεδομένα που σας αφορούν, τα οποία μας έχετε παράσχει σε δομημένη, κοινή και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή ή να ζητήσετε τη διαβίβασή τους σε άλλο υπεύθυνο μέρος.
 • Καταγγελία στην εποπτική αρχή: Έχετε επίσης το δικαίωμα, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις, να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος της συνήθους διαμονής σας, του τόπου εργασίας ή του τόπου υπόνοιας για παράβαση, εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένα που σας αφορούν παραβιάζουν τον GDPR.

Ορισμοί όρων

Αυτή η ενότητα παρέχει μια επισκόπηση των όρων που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την πολιτική απορρήτου. Πολλοί από τους όρους προέρχονται από το νόμο και ορίζονται κυρίως στο άρθ. 4 GDPR. Οι νομικοί ορισμοί είναι δεσμευτικοί. Οι επεξηγήσεις που ακολουθούν, από την άλλη πλευρά, έχουν κυρίως σκοπό να σας βοηθήσουν να τις κατανοήσετε. Οι όροι ταξινομούνται αλφαβητικά.

 • Παρακολούθηση μετατροπών: «Παρακολούθηση μετατροπών» σημαίνει μια διαδικασία για τον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ. Για το σκοπό αυτό, ένα cookie συνήθως αποθηκεύεται στις συσκευές του χρήστη στους ιστότοπους στους οποίους πραγματοποιούνται τα μέτρα μάρκετινγκ και στη συνέχεια ανακτάται ξανά στον ιστότοπο-στόχο. Για παράδειγμα, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να παρακολουθήσουμε εάν οι διαφημίσεις που έχουμε τοποθετήσει σε άλλους ιστότοπους ήταν επιτυχείς).
 • Πληροφορίες πιστοληπτικής αξιολόγησης: Οι αυτοματοποιημένες αποφάσεις βασίζονται στην αυτόματη επεξεργασία δεδομένων χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση (π.χ. σε περίπτωση αυτόματης απόρριψης μιας αγοράς επί λογαριασμό, ηλεκτρονικής αίτησης πίστωσης ή ηλεκτρονικής διαδικασίας αίτησης χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Σύμφωνα με το άρθρο 22 της DPA, τέτοιες αυτοματοποιημένες αποφάσεις επιτρέπονται μόνο εάν τα υποκείμενα των δεδομένων παρέχουν τη συγκατάθεσή τους, εάν είναι απαραίτητα για την εκτέλεση μιας σύμβασης ή εάν η εθνική νομοθεσία επιτρέπει τέτοιες αποφάσεις.
 • Παρακολούθηση μεταξύ συσκευών: Η παρακολούθηση μεταξύ συσκευών είναι μια μορφή παρακολούθησης στην οποία οι πληροφορίες συμπεριφοράς και ενδιαφέροντος των χρηστών καταγράφονται σε όλες τις συσκευές στα λεγόμενα προφίλ, εκχωρώντας στους χρήστες ένα διαδικτυακό αναγνωριστικό. Αυτό επιτρέπει την ανάλυση των πληροφοριών χρήστη για σκοπούς μάρκετινγκ, ανεξάρτητα από το πρόγραμμα περιήγησης ή τη συσκευή που χρησιμοποιείται (π.χ. κινητά τηλέφωνα ή επιτραπέζιοι υπολογιστές). Με τους περισσότερους παρόχους, η ηλεκτρονική ταυτοποίηση δεν συνδέεται με καθαρά δεδομένα, όπως ονόματα, ταχυδρομικές διευθύνσεις ή διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Απόκρυψη IP: Η κάλυψη IP είναι μια μέθοδος διαγραφής της τελευταίας οκτάδας, δηλαδή των δύο τελευταίων αριθμών μιας διεύθυνσης IP, έτσι ώστε η διεύθυνση IP να μην μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί για τη μοναδική αναγνώριση ενός ατόμου. Η κάλυψη IP είναι επομένως ένα μέσο για την ψευδωνυμοποίηση των μεθόδων επεξεργασίας, ειδικά στο διαδικτυακό μάρκετινγκ
 • Μάρκετινγκ βάσει ενδιαφέροντος και συμπεριφοράς: Κάποιος μιλάει για μάρκετινγκ βάσει ενδιαφέροντος ή/και συμπεριφοράς όταν τα πιθανά ενδιαφέροντα των χρηστών σε διαφημίσεις και άλλο περιεχόμενο είναι προκαθορισμένα όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Αυτό γίνεται με βάση πληροφορίες σχετικά με την προηγούμενη συμπεριφορά τους (π.χ. επίσκεψη και παραμονή σε συγκεκριμένους ιστότοπους, αγοραστική συμπεριφορά ή αλληλεπίδραση με άλλους χρήστες), οι οποίες αποθηκεύονται σε ένα λεγόμενο προφίλ. Κατά κανόνα, τα cookies χρησιμοποιούνται για αυτούς τους σκοπούς.
 • Μέτρηση μετατροπής: Η μέτρηση μετατροπής είναι μια μέθοδος για τον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας των μέτρων μάρκετινγκ. Για το σκοπό αυτό, ένα cookie συνήθως αποθηκεύεται στις συσκευές των χρηστών στους ιστότοπους στους οποίους λαμβάνουν χώρα τα μέτρα μάρκετινγκ και στη συνέχεια ανακτάται ξανά στον ιστότοπο-στόχο. Για παράδειγμα, αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθούμε εάν οι διαφημίσεις που έχουμε τοποθετήσει σε άλλους ιστότοπους ήταν επιτυχείς.
 • Προσωπικά δεδομένα: Ως «προσωπικά δεδομένα» νοείται κάθε πληροφορία που σχετίζεται με ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (εφεξής «υποκείμενο των δεδομένων»)· ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο είναι εκείνο που μπορεί να αναγνωριστεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε ένα αναγνωριστικό όπως ένα όνομα, έναν αριθμό αναγνώρισης, δεδομένα τοποθεσίας, ένα διαδικτυακό αναγνωριστικό (π.χ. ένα cookie) ή έναν ή περισσότερους παράγοντες που σχετίζονται με τη φυσική , φυσιολογική, γενετική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα αυτού του φυσικού προσώπου
 • Προφίλ: Προφίλ είναι οποιαδήποτε αυτοματοποιημένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που συνίσταται στη χρήση προσωπικών δεδομένων για την ανάλυση, αξιολόγηση ή πρόβλεψη ορισμένων προσωπικών πτυχών που σχετίζονται με ένα φυσικό πρόσωπο (ανάλογα με τον τύπο του προφίλ, αυτό μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την ηλικία, το φύλο, την τοποθεσία και τα δεδομένα κίνησης, αλληλεπίδραση με ιστότοπους και το περιεχόμενό τους, αγοραστική συμπεριφορά, κοινωνικές αλληλεπιδράσεις με άλλα άτομα) (π.χ. ενδιαφέροντα για συγκεκριμένο περιεχόμενο ή προϊόντα, συμπεριφορά κλικ σε ιστότοπο ή τοποθεσία). Τα cookies και τα web beacons χρησιμοποιούνται συχνά για σκοπούς δημιουργίας προφίλ.
 • Μέτρηση εύρους: Η μέτρηση προσέγγισης χρηστών (γνωστή και ως αναλυτικά στοιχεία ιστού) χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της ροής των επισκεπτών σε μια διαδικτυακή προσφορά και μπορεί να περιλαμβάνει τη συμπεριφορά ή τα ενδιαφέροντα των επισκεπτών σε ορισμένες πληροφορίες, όπως το περιεχόμενο ιστότοπων. Με τη βοήθεια της ανάλυσης προσέγγισης χρηστών, οι ιδιοκτήτες ιστοτόπων μπορούν, για παράδειγμα, να προσδιορίσουν πότε οι επισκέπτες επισκέπτονται τον ιστότοπό τους και ποιο περιεχόμενο τους ενδιαφέρει. Αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσουν καλύτερα το περιεχόμενο του ιστότοπου στις ανάγκες των επισκεπτών τους. Τα ψευδώνυμα cookie και τα web beacons χρησιμοποιούνται συχνά για τους σκοπούς της ανάλυσης εύρους, προκειμένου να αναγνωριστούν οι επισκέπτες που επιστρέφουν και να ληφθούν έτσι πιο ακριβείς αναλύσεις της χρήσης μιας διαδικτυακής προσφοράς.
 • Επαναληπτικό μάρκετινγκ: Κάποιος μιλάει για «επαναληπτικό μάρκετινγκ» ή «επαναστόχευση», για παράδειγμα, όταν σημειώνεται για διαφημιστικούς σκοπούς ποια προϊόντα ενδιαφερόταν ένας χρήστης σε έναν ιστότοπο προκειμένου να υπενθυμίσει στον χρήστη αυτά τα προϊόντα σε άλλους ιστότοπους, π.χ. σε διαφημίσεις.
 • Δεδομένα τοποθεσίας: Τα δεδομένα τοποθεσίας δημιουργούνται όταν μια κινητή συσκευή (ή μια άλλη συσκευή με τις τεχνικές απαιτήσεις για τον προσδιορισμό θέσης) συνδέεται με μια ραδιοκυψέλη, ένα WLAN ή παρόμοια τεχνικά μέσα και λειτουργίες προσδιορισμού τοποθεσίας. Τα δεδομένα τοποθεσίας χρησιμεύουν για να υποδείξουν τη γεωγραφικά προσδιορισμένη θέση της γης στην οποία βρίσκεται η αντίστοιχη συσκευή. Τα δεδομένα τοποθεσίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν, για παράδειγμα, για την εμφάνιση λειτουργιών χάρτη ή άλλων πληροφοριών που εξαρτώνται από μια τοποθεσία.
 • Παρακολούθηση: Τα δεδομένα τοποθεσίας δημιουργούνται όταν μια κινητή συσκευή (ή μια άλλη συσκευή με τις τεχνικές απαιτήσεις για τον προσδιορισμό θέσης) συνδέεται με μια ραδιοκυψέλη, ένα WLAN ή παρόμοια τεχνικά μέσα και λειτουργίες προσδιορισμού τοποθεσίας. Κατά κανόνα, πληροφορίες συμπεριφοράς και ενδιαφέροντος σχετικά με τις διαδικτυακές προσφορές που χρησιμοποιούνται αποθηκεύονται σε cookies ή σε διακομιστές των παρόχων των τεχνολογιών παρακολούθησης (το λεγόμενο προφίλ). Αυτές οι πληροφορίες μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν, για παράδειγμα, για την προβολή διαφημίσεων σε χρήστες που είναι πιθανό να ταιριάζουν με τα ενδιαφέροντά τους.
 • Υπεύθυνο άτομο: «Υπεύθυνο πρόσωπο» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας που μόνος ή από κοινού με άλλους καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • Επεξεργασία:«Επεξεργασία» σημαίνει οποιαδήποτε λειτουργία ή σύνολο λειτουργιών που εκτελείται με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε με αυτόματα μέσα είτε όχι. Ο όρος είναι ευρύς και καλύπτει σχεδόν όλους τους χειρισμούς δεδομένων, είτε πρόκειται για συλλογή, ανάλυση, αποθήκευση, μετάδοση ή διαγραφή.
 • Σχηματισμός ομάδας στόχου: Κάποιος μιλάει για σχηματισμό ομάδων-στόχων (ή «προσαρμοσμένο κοινό») όταν οι ομάδες-στόχοι καθορίζονται για διαφημιστικούς σκοπούς, π.χ. εισαγωγή διαφημίσεων. Για παράδειγμα, με βάση το ενδιαφέρον ενός χρήστη για ορισμένα προϊόντα ή θέματα στο Διαδίκτυο, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι αυτός ο χρήστης ενδιαφέρεται για διαφημίσεις για παρόμοια προϊόντα ή για το ηλεκτρονικό κατάστημα όπου είδε τα προϊόντα. Lookalike Audiences» (ή παρόμοιες ομάδες στόχου) είναι, με τη σειρά τους, όταν το περιεχόμενο που κρίνεται κατάλληλο εμφανίζεται σε χρήστες των οποίων τα προφίλ ή τα ενδιαφέροντα πιθανώς αντιστοιχούν στους χρήστες για τους οποίους δημιουργήθηκαν τα προφίλ. Τα cookie και τα web beacons χρησιμοποιούνται γενικά για τη δημιουργία προσαρμοσμένου κοινού και παρόμοιου κοινού.
elEL