Αποστολή & Παράδοση

Τιμές, έξοδα αποστολής και πληροφορίες παράδοσης

Οι τιμές που αναφέρονται στις σελίδες προϊόντων περιλαμβάνουν τον νόμιμο φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και άλλα στοιχεία τιμής.

Εκτός από τις τιμές των προϊόντων που αναφέρονται, χρεώνουμε επίσης κατ' αποκοπή έξοδα αποστολής για την παράδοση. Τα έξοδα αποστολής σας κοινοποιούνται κατά τη διαδικασία του καλαθιού και επιβεβαιώνονται εκ νέου στη σελίδα παραγγελίας.

Δεν υπάρχουν έξοδα αποστολής σε σχέση με ψηφιακό περιεχόμενο (π.χ. ηλεκτρονικά βιβλία, λογισμικό κ.λπ.).

Τα έξοδα αποστολής χρεώνονται κατ' αποκοπή και περιλαμβάνουν τον νόμιμο φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). Το γεγονός ότι το ποσό του ΦΠΑ που περιλαμβάνεται στα έξοδα αποστολής υπολογίζεται με βάση τα αγαθά που αγοράζονται σημαίνει ότι μπορεί να μειωθεί εάν τα αγαθά που αγοράζονται υπόκεινται σε χαμηλότερο συντελεστή ΦΠΑ (π.χ. βιβλία). Αυτό, με τη σειρά του, σημαίνει ότι το οριστικό κόστος αποστολής μπορεί να υπολογιστεί μόνο κατά τη διαδικασία παραγγελίας. Καθώς δεν επιτρέπεται να αυξηθούν, θα προσαρμοστούν μόνο προς όφελός σας (δηλ. μειωμένα).

elEL