Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για τους πελάτες)

1. Εφαρμογή
2. Προσφορές, περιγραφές υπηρεσιών
3. Διαδικασία παραγγελίας, σύναψη σύμβασης
4. Τιμές, έξοδα αποστολής
5. Παράδοση, διαθεσιμότητα προϊόντων
6. Όροι πληρωμής
7. Διατήρηση τίτλου8. Εγγύηση προϊόντος, εγγύηση
9. Ευθύνη
10. Αποθήκευση του ίδιου του συμβολαίου
11. Τελικές παρατηρήσεις

1. Εφαρμογή

1.1. Η επιχειρηματική σχέση μεταξύ [παρακαλώ εισαγάγετε: DemoShop Ltd, ιδιοκτήτης: Tom Template, 1 Template Street, Post Code Template City] (εφεξής «ο πωλητής») και του πελάτη (εφεξής «πελάτης») είναι αποκλειστικά διέπεται από τους ακόλουθους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις στην έκδοση που ισχύει κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας.

1.2. Απευθύνετε τυχόν ερωτήσεις ή παράπονα στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας, info@digital-pinball.com.

1.3. Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις θεωρούν ως καταναλωτή κάθε φυσικό πρόσωπο που ολοκληρώνει μια νομική συναλλαγή για σκοπούς που ως επί το πλείστον δεν μπορούν να αποδοθούν σε οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα είτε εμπορικής είτε αυτοαπασχολούμενης φύσης στην οποία ασκούν (όπως ορίζεται στην § 13 BGB).

1.4. Ούτε οι όροι και προϋποθέσεις του ίδιου του πελάτη ούτε άλλοι όροι και προϋποθέσεις που αποκλίνουν από αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις θα τηρηθούν, εκτός εάν ο πωλητής συναινέσει ρητά στην εγκυρότητά τους.

2. Προσφορές, περιγραφές υπηρεσιών

2.1 The display of products in the online shop is to be equated with an invitation to place an order and not a legally binding offer. Service descriptions included in catalogues or on the vendor’s websites are not to be equated with either a promise or a guarantee.
Όλες οι προσφορές ισχύουν «εφόσον διαρκούν τα αποθέματα» εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στην αντίστοιχη περιγραφή του προϊόντος. Εξαιρούνται σφάλματα.

2.2 Sharpin Pinball only sells the hardware product. Games are available on the Google App Store. While some of the listed games are free, others require payment. The availability of the games depends on the publisher of the apps. They might change it at any time. Sharpin Pinball is not associated with Google Play or any App on the Google Play Store. All trademarks, logos and brand names are the property of their respective owners. All company, product and service names used in this website are for identification purposes only. 

3. Διαδικασία παραγγελίας, σύναψη σύμβασης
3.1. Ο πελάτης είναι ελεύθερος να επιλέξει τα προϊόντα της επιλογής του από τη γκάμα προϊόντων του πωλητή και να τα συγκεντρώσει μαζί σε ένα λεγόμενο «καλάθι» χρησιμοποιώντας το κουμπί [Προσθήκη στο καλάθι]. Ο πελάτης μπορεί στη συνέχεια να προχωρήσει στο καλάθι του και να τροποποιήσει την επιλογή του όπως απαιτείται, για παράδειγμα αφαιρώντας ένα προϊόν από το καλάθι. Μόλις είναι ευχαριστημένος με την επιλογή του, ο πελάτης μπορεί να προχωρήσει στο τελευταίο βήμα της διαδικασίας παραγγελίας χρησιμοποιώντας το κουμπί [Συνέχεια στο ταμείο].

3.2. Όταν ο πελάτης κάνει κλικ στο κουμπί [Place order (η πληρωμή θα ληφθεί)] υποβάλλει ένα δεσμευτικό αίτημα για να αγοράσει τα αγαθά που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο καλάθι του. Πριν από την τοποθέτηση της παραγγελίας, ο πελάτης μπορεί να δει και να τροποποιήσει τα δεδομένα της παραγγελίας του ανά πάσα στιγμή και μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει τη λειτουργία "Πίσω" του προγράμματος περιήγησής του για να επιστρέψει στο καλάθι του ή να ματαιώσει τη διαδικασία παραγγελίας. Οι βασικές καταχωρήσεις σημειώνονται με αστερίσκο (*).
3.3. Ο πωλητής απαντά στέλνοντας στον πελάτη μια αυτόματη επιβεβαίωση παραλαβής μέσω email. το email ανακεφαλαιώνει την παραγγελία που έκανε ο πελάτης και μπορεί να εκτυπωθεί χρησιμοποιώντας τη λειτουργία «Εκτύπωση» (επιβεβαίωση παραγγελίας). Η αυτόματη επιβεβαίωση παραλαβής τεκμηριώνει μόνο την παραλαβή της παραγγελίας του πελάτη από τον πωλητή και δεν πρέπει να εξισώνεται με την αποδοχή της παραγγελίας. Μια δεσμευτική σύμβαση αγοράς θεωρείται ότι έχει συναφθεί μόνο εάν ο πωλητής αποστείλει ή παραδώσει το προϊόν που παρήγγειλε στον πελάτη εντός 2 ημερών ή επιβεβαιώσει την αποστολή του προϊόντος που παρήγγειλε εντός 2 ημερών στέλνοντας στον πελάτη ένα δεύτερο email, επιβεβαίωση παραγγελίας ή ένα τιμολόγιο .

3.4. Εάν ο πωλητής προσφέρει επιλογή προκαταβολής, η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί τη στιγμή που ο πελάτης παρέχει τα τραπεζικά στοιχεία του και εκπληρώνει το αίτημα πληρωμής. Εάν, παρά την οφειλή και παρά την αποστολή υπενθύμισης στον πελάτη, η πληρωμή δεν ληφθεί από τον πωλητή εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την αποστολή της επιβεβαίωσης της παραγγελίας, ο πωλητής δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, καθιστώντας έτσι την παραγγελία άκυρη και σε απαλλάσσοντας τον πωλητή από την υποχρέωσή του να προμηθεύει. Σε αυτό το σημείο η παραγγελία θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί χωρίς περαιτέρω συνέπειες ούτε για τον πελάτη ούτε για τον πωλητή. Επομένως, τα προϊόντα για τα οποία προσφέρεται προκαταβολή μπορούν να κρατηθούν για μέγιστο διάστημα 10 ημερολογιακών ημερών.

4. Τιμές, έξοδα αποστολής

4.1. Όλες οι τιμές που αναγράφονται στον ιστότοπο του πωλητή περιλαμβάνουν τον νόμιμο φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) στον ισχύοντα συντελεστή.
4.2. Ο πωλητής χρεώνει τα έξοδα παράδοσης επιπλέον των αναγραφόμενων τιμών. Τα έξοδα παράδοσης εξηγούνται ξεκάθαρα στον πελάτη σε ξεχωριστή ιστοσελίδα και κατά τη διάρκεια της ίδιας της διαδικασίας παραγγελίας.

5. Παράδοση, διαθεσιμότητα προϊόντων
5.1. Εάν ο πελάτης επιλέξει προκαταβολή, η παράδοση θα γίνει μετά την παραλαβή του ποσού του τιμολογίου.

5.2. Ο πωλητής δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εάν, με υπαιτιότητα του πελάτη, η παράδοση των αγαθών αποτύχει παρά τις τρεις προσπάθειες παράδοσης. Τυχόν πληρωμές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από τον πελάτη θα επιστραφούν χωρίς καθυστέρηση.

5.3. The vendor is entitled to withdraw from the contract if the product ordered is not available because the vendor, through no fault of their own, has not been supplied with the product in question by their supplier. If this situation arises the vendor will inform the customer without delay and, where necessary, offer to supply them with a comparable product. If there are no comparable products available or the customer does not wish to be supplied with a comparable product the vendor will refund any payment already received to the customer without delay.

5.4. Customers are notified of delivery periods and restrictions on delivery (e.g. delivery to specific countries to the exclusion of others) on a separate webpage or in the respective product description.

6. Όροι πληρωμής
6.1. The customer is free to select one of the available payment types during the order process; their selection is made prior to completion of the order process. Customers are informed about available payment types on a separate webpage.

6.2. If payment on account is available payment must be made within 30 days of receipt of the goods and the corresponding invoice. Full payment must be made in advance in the case of all other payment types.

6.3. If third-party providers are commissioned to process the payment (e.g. PayPal) the general terms and conditions operated by those providers apply.

6.4. If the due date by which payment must be made is defined as a calendar date the customer will be deemed to be in arrears as soon as they fail to comply with that due date and be liable for statutory interest on arrears.

6.5. The customer’s obligation to pay interest on arrears does not preclude the enforcement of other claims for delay-related damages by the vendor.

6.6. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα συμψηφισμού μόνο εάν οι ανταπαιτήσεις του είναι νομικά έγκυρες ή έχουν αναγνωριστεί από τον πωλητή. Ο πελάτης μπορεί να επιβάλει δικαίωμα παρακράτησης μόνο εάν οι αξιώσεις του προκύπτουν από την ίδια συμβατική σχέση με τις αξιώσεις του πωλητή.

7. Διατήρηση κυριότηταςΟ πωλητής διατηρεί τον τίτλο των αγαθών που παραδόθηκαν μέχρι την πλήρη εξόφληση.

8. Εγγύηση και εγγύηση προϊόντος
8.1. The vendor offers a warranty as required under statutory regulations.

8.2. The goods supplied by the vendor are only subject to a guarantee if the customer was expressly informed of such a guarantee and the terms thereof prior to the commencement of the order process.

9. Ευθύνη
9.1. Οι ακόλουθες εξαιρέσεις και περιορισμοί ευθύνης σε σχέση με την ευθύνη του πωλητή για αποζημίωση ισχύουν ανεξάρτητα από άλλα νομοθετικά κριτήρια καταλληλότητας.

9.2. Ο πωλητής ευθύνεται χωρίς περιορισμούς εάν η ζημιά προκλήθηκε με δόλο ή βαριά αμέλεια.

9.3. The vendor is also liable for minor negligence leading to the violation of fundamental obligations whose violation jeopardises the fulfilment of the contractual purpose and the violation of obligations whose fulfilment is a prerequisite for the proper performance of the contract and can normally be relied upon by the customer. In this case the vendor’s liability is nevertheless restricted to foreseeable damage typical to the type of contract involved. The vendor is not liable for minor negligence leading to the violation of obligations other than those mentioned in the previous sentences.

9.4. The above restrictions of liability do not apply to damage to life, limb or health, defects identified after the acceptance of a guarantee regarding the nature of the product or defects kept secret with wilful deceit. Liability under the terms of the German Act on Liability for Defective Products remains unaffected.

9.5. Εφόσον η ευθύνη του πωλητή αποκλείεται ή περιορίζεται, αυτός ο αποκλεισμός ή/και ο περιορισμός ισχύει και για την προσωπική ευθύνη εργαζομένων, εκπροσώπων και αντιπροσώπων.

10. Αποθήκευση του ίδιου του συμβολαίου
10.1. Ο πελάτης μπορεί να εκτυπώσει το συμβόλαιο με τη βοήθεια της λειτουργίας εκτύπωσης του προγράμματος περιήγησής του κατά το τελευταίο βήμα της διαδικασίας παραγγελίας (δηλαδή πριν υποβάλει την παραγγελία του στον προμηθευτή).

10.2. Ο πωλητής θα στείλει επίσης στον πελάτη μια επιβεβαίωση παραγγελίας που περιέχει όλα τα δεδομένα της παραγγελίας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται από τον πελάτη. Επιπλέον, ο πελάτης θα λάβει αντίγραφο των γενικών όρων και προϋποθέσεων του πωλητή (συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής ακύρωσης του πωλητή και των πληροφοριών για τα έξοδα αποστολής και τους όρους αποστολής και πληρωμής του πωλητή) μαζί με την επιβεβαίωση της παραγγελίας ή κατά την παράδοση των αγαθών το αργότερο . Εάν έχετε εγγραφεί στο κατάστημά μας, μπορείτε να δείτε τις παραγγελίες που έχετε κάνει στο προφίλ σας. Αποθηκεύουμε επίσης τη σύμβαση στο προφίλ σας, αλλά δεν την κάνουμε προσβάσιμη στο διαδίκτυο.

11. Τελικές παρατηρήσεις
11.1. Η νόμιμη κατοικία και ο τόπος εκπλήρωσης είναι η έδρα του πωλητή, εφόσον ο πελάτης είναι επιχειρηματίας, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ειδικό περιουσιακό στοιχείο δημοσίου δικαίου.

11.2. Η γλώσσα της σύμβασης είναι η γερμανική.

11.3. Πλατφόρμα καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (ODR): http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Δεν είμαστε ούτε πρόθυμοι ούτε υποχρεωμένοι να συμμετέχουμε σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον ενός συμβουλίου διαιτησίας καταναλωτών.

 
elEL