Eerste stappen

Je moet 2 apps installeren.

Installeer de zender-app op het apparaat waarop je de game speelt.

Installeer de score-app op het apparaat waarop je de score wilt weergeven.

Om beide apps te verbinden, opent u de apps op elk apparaat en logt u in. Zo zijn de apps met elkaar verbonden.

Zorg er ook voor dat beide apparaten zich in hetzelfde wifi-netwerk bevinden.

 

Afzender-app

Alle instellingen worden gedaan in de afzender-app.

Eerst selecteer je de uitsnede van het scoregebied. (kijk naar de volgende schermafbeelding)

De eerste 5 voorinstellingen kunnen niet worden gewijzigd.

Maak uw eigen aangepaste voorinstellingen, beginnend met "Aangepast 1"

U kunt de waarden van de preset wijzigen en een nieuwe presetnaam instellen.

Je kunt ook een nieuwe achtergrondafbeelding instellen voor de score-app.

 

 

Score-app

Tab ergens op het scherm om de menuknoppen weer te geven.

U kunt de indeling van de partituur wijzigen naar volledig scherm of half scherm door op de knop Lay-out wijzigen te drukken

U kunt de stream verversen door op de refresh-knop te drukken.

 

 

VIDEO UITLEG

APPS downloaden

gerelateerde producten

nl_NLNL