—————————————————————-
Instructies voor herroeping
—————————————————————-

Herroepingsrecht in de EU
U heeft het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen vanaf de dag waarop u, of een derde partij anders dan de vervoerder en door u aangegeven, de goederen fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons hiervan op de hoogte stellen

Firma Michael Gruber
Edelstauden 55
8081 Edelstauden
Oostenrijk
E-mail: info@digital-pinball.com

door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bv. een brief per post, fax of e-mail) over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht. Om de herroepingstermijn te halen, is het voldoende dat u uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van herroeping Als u zich terugtrekt uit dit contract, zullen wij u alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een ander type levering dan het goedkoopste type levering). standaardlevering die door ons wordt aangeboden), zonder onnodige vertraging en in elk geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop we op de hoogte zijn gebracht van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. We zullen een dergelijke terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; in elk geval zullen er voor u geen kosten in rekening worden gebracht als gevolg van een dergelijke terugbetaling. Wij mogen wachten met terugbetaling totdat wij de goederen hebben teruggekregen of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U moet de goederen terugsturen of aan ons overhandigen, zonder onnodige vertraging en in elk geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u ons uw herroeping van dit contract meedeelt. De deadline is gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen als gevolg van de behandeling anders dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen. Modelformulier voor herroeping (vul dit formulier alleen in en stuur het terug als u de overeenkomst wilt herroepen)

Firma Michael Gruber
Edelstauden 55
8081 Edelstauden
Oostenrijk
E-mail: info@digital-pinball.com

————–
Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) mijn/onze (*) verkoopovereenkomst van de volgende goederen (*)/voor de levering van de volgende dienst (*) herroepen, – Besteld op ( *)/ontvangen op (*), – Naam consument(en), – Adres consument(en), – Handtekening consument(en) (alleen indien dit formulier op papier wordt ingediend), – Datum
————–

—————————————————————-
Widerrufsbelehrung
—————————————————————-

Widerrufsrecht in der EU
Dit is een recht, binnen vierzehn Tagen van Angabe von Gründen diesen Vertrag zuwiderufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie of ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hoed. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns

Firma Michael Gruber
Edelstauden 55
8081 Edelstauden
Oostenrijk
E-mail: info@digital-pinball.com

mittels einer eindeutigen Erklärung (zB ein mit der Post versandter Brief, Telefax of E-mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zuwiderufen, informieren. Het is een feit dat het een soort van beigefügte is. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. Folgen des Widerrufs Wenn Sie diesen Vertrag widerufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeung, die sich daraus ergeung, dass Sie an e unsung other Art, die sich daraus ergeung, dass Sie an e unsan günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich and spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Voor het verwerven van een verwarmen met een dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaction eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich et was an anus vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben of bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Dit is een onverzekerde en in een dag herfst spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, een dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden of zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Deze kosten zijn niet langer geldig. Kosten der Rücksendung der Waren. Er is geen verschil tussen de Wertverlust en de Waren, of de Wertverlust is een van de belangrijkste beschrijvingen, de eigenschappen en de functies van de Waren is niet bekend als de grootte van de winter.

Muster-Widerrufsformular
Wenn Sie den Vertrag widerufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)

Firma Michael Gruber
Edelstauden 55
8081 Edelstauden
Oostenrijk
E-mail: info@digital-pinball.com

————–
Hiermit widerufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/ die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) – Bestellt am (*)/erhalten am (* ) – Naam des/der Verbraucher(s) – Anschrift des/der Verbraucher(s) – Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) – Datum ___________ (*) Unzutreffendes streichen.
————–

nl_NLNL