Intrekkingsbeleid voor digitale inhoud

Disclaimer: het volgende sjabloon is gemaakt door een advocaat (https://drschwenke.de) in overeenstemming met de typische eisen die aan een onlineshop worden gesteld. U dient het sjabloon echter alleen verder toe te passen na zorgvuldig onderzoek en aanpassing aan uw specifieke bedrijfsmodel. Om u hierbij te helpen, bevat het volgende sjabloon aanvullende opmerkingen die moeten worden nageleefd, evenals rode passages die speciale aandacht vereisen en, indien van toepassing, aanpassing. Verwijder de opmerkingen zodra u de sjabloon heeft doorgenomen. Win juridisch advies in als u niet zeker bent over bepaalde elementen. Auteursrecht: U mag de template alleen binnen het betreffende domein/website gebruiken als deze onder uw Marketpress-licentie valt. Het doorgeven van dit sjabloon aan derden (inclusief klanten, bijvoorbeeld als ontwikkelaars) is verboden.

Kennisgeving voor consumenten over de opzegging van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud die niet op een fysieke drager wordt geleverd (bijvoorbeeld een e-boek of een softwaredownload)

Annuleringsvoorwaarden

Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie voltooit voor doeleinden die voor het grootste deel niet te wijten zijn aan een professionele activiteit van commerciële of zelfstandige aard die hij uitvoert.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om deze overeenkomst zonder opgave van redenen op te zeggen binnen een herroepingstermijn van veertien dagen, ingaande op de dag waarop de overeenkomst is gesloten. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons hiervan op de hoogte stellen ([vul in: naam/bedrijf, adres van de ontvanger van de herroeping, telefoonnummer, e-mailadres, faxnummer (als u die heeft); u kunt ook de shortcode Firma Michael Gruber gebruiken
Edelstauden 55
8081 Edelstauden
Oostenrijk
E-mail: info@digital-pinball.com en sla het adres op in uw EN-instellingen]) van uw beslissing om dit contract te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld in de vorm van een per post verzonden brief, een fax of een e-mail). U kunt – maar bent niet verplicht – gebruik maken van het sjabloon voor het herroepingsformulier dat bij deze herroepingsvoorwaarden is gevoegd. U wordt geacht de bovengenoemde herroepingstermijn in acht te hebben genomen als uw brief, fax of e-mail waarin u ons op de hoogte stelt van het gebruik van uw herroepingsrecht, vóór het verstrijken van de herroepingstermijn is verzonden.

Gevolgen van opzegging
Als u dit contract annuleert, zijn wij verplicht om alle betalingen die wij van u hebben ontvangen (inclusief bezorgkosten maar exclusief extra kosten die zijn ontstaan als gevolg van het selecteren van een ander bezorgtype dan het standaard, goedkoopste bezorgtype dat wij aanbieden) onverwijld terug te betalen. en binnen een periode van maximaal veertien dagen vanaf de datum waarop wij uw correspondentie ontvangen waarin u ons op de hoogte stelt van uw annulering van dit contract. Terugbetaling vindt plaats met hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij anders met u is overeengekomen; Er zijn bij u geen kosten verbonden aan de terugbetaling.

Sjabloon voor annuleringsformulier

(Als u het contract wilt annuleren, vult u dit formulier in en stuurt u het naar ons terug.)
– Aan [vul in: naam/bedrijf, adres van de ontvanger van de annulering, e-mailadres, faxnummer (als u die heeft)]:
– Ik/wij (*) herroep(en) hierbij het contract dat/wij (*) gesloten is/zijn voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*)
– Besteld (*)/Ontvangen (*)
– Naam consument(en)
– Adres consument(en)
– Handtekening van consument(en) (alleen vereist als de herroeping op papier wordt ingediend)
- Datum
—————————————
(*) Schrappen wat niet past.

Uitsluiting en voortijdig verstrijken van het herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud die niet geprefabriceerd is en waarvan de vervaardiging wordt bepaald door de door de consument gekozen opties en beoogde doeleinden, of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument. Het herroepingsrecht vervalt voortijdig als wij pas met de uitvoering van de overeenkomst beginnen nadat u uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven en daarmee uw kennis bevestigt dat u uw herroepingsrecht verliest op het moment dat wij met de uitvoering van de overeenkomst beginnen. Wij wijzen erop dat wij het recht hebben om de bovengenoemde toestemming en bevestiging als voorwaarde te stellen voor het sluiten van de overeenkomst.

nl_NLNL