Avbokningsregler

Meddelande till konsumenter om uppsägning av avtal för varor som levereras i en enda sändning

Avbokningsregler
En konsument är varje fysisk person som genomför en rättslig transaktion för ändamål som till största delen inte kan hänföras till någon yrkesverksamhet av vare sig kommersiell eller egenföretagareskaraktär de ägnar sig åt.

Ångerrätt
Du har rätt att häva detta avtal utan att ange skäl inom en fjorton dagars ångerfrist som börjar den dag då du eller en tredje part som du utsett (du kan inte utse transportören) tar emot varorna. För att utöva din ångerrätt måste du meddela oss (vänligen ange: namn/företag, adress, telefonnummer, e-postadress, faxnummer (om du har ett)) om ditt beslut att säga upp detta avtal genom en otvetydig förklaring (t.ex. i form av ett brev skickat med post, fax eller e-post). Du kan – men är inte skyldig att – använda mallen för uppsägningsformulär som bifogas denna avbokningsregler. Du kommer att anses ha följt ovannämnda ångerfrist om ditt brev, fax eller e-postmeddelande som meddelar oss om användningen av din ångerrätt har skickats före utgången av ångerfristen.

Konsekvenser av avbokning
Om du säger upp det här avtalet måste vi utan dröjsmål betala tillbaka alla betalningar vi har mottagit från dig (inklusive fraktkostnader men exklusive extra kostnader som uppstår till följd av att du valt ett annat fraktalternativ än det standard- och lägsta fraktalternativet vi erbjuder) och inom en period av högst fjorton dagar från det datum då vi tar emot ditt brev, fax eller e-postmeddelande som meddelar oss om uppsägningen av avtalet. Återbetalning sker med samma betalningstyp som du använde för den ursprungliga transaktionen om inte annat överenskommits med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras några avgifter i samband med återbetalning. Vi förbehåller oss rätten att vägra återbetalning tills vi har tagit emot de returnerade varorna eller tills du har visat att du har returnerat varan (beroende på vilken tidpunkt som helst). Du är skyldig att returnera varorna till oss utan dröjsmål och inom en period på högst fjorton dagar från det datum då du meddelar oss om uppsägningen av detta avtal. Du kommer att anses ha följt ovannämnda returperiod om du skickar varorna före utgången av fjortondagarsperioden.

Du är ansvarig för den direkta kostnaden för att returnera varan.
Du är endast ansvarig för eventuell värdeminskning av varorna om sådan värdeminskning är hänförlig till den icke väsentliga hanteringen av varorna av dig för andra ändamål än verifiering av dess art, egenskaper och funktionalitet.

Mall för uppsägningsformulär
(Om du vill säga upp avtalet, fyll i detta formulär och skicka tillbaka det till oss.)

till:

Firma Michael Gruber
Edelstauden 55
8055 Pirching am Traubenberg
österrike
info@digital-pinball.com

– Jag/vi (*) häver härmed avtalet jag/vi (*) ingått för köp av följande varor (*)/ leverans av följande tjänst (*)
– Beställd (*)/Mottagna (*)
– Namn på konsument(er)
– Adress till konsument(er)
– Underskrift av konsument(er) (krävs endast om avbokningen görs i pappersform)
- Datum
—————————————
(*) Radera vid behov.

Uteslutning och förtida utgång av ångerrätten
Ångerrätten gäller inte avtal för den
leverans av varor som inte är prefabricerade och vars tillverkning antingen definieras av de alternativ som valts och avsedda av konsumenten eller tydligt anpassade till konsumentens personliga krav;
leverans av varor som kan förgås snabbt eller snabbt överstiga deras utgångsdatum;
leverans av alkoholhaltiga drycker för vilka ett pris avtalades vid tidpunkten för avtalets ingående men som kan levereras tidigast 30 dagar efter avtalets ingående och vars nuvarande värde är föremål för fluktuationer på marknaden över vilken entreprenören har inget inflytande;
tillhandahållande av tidningar, tidskrifter eller glänsande tidskrifter med undantag för sådana för vilka abonnemang finns. Ångerrätten upphör i förtid vid avtal om leverans av slutna varor som av hälsoskydds- eller hygienskäl bedöms olämpliga för retur i den mån deras försegling bröts efter leverans;för leverans av varor som till följd av sin beskaffenhet var oskiljaktigt blandade med andra varor efter leverans;leverans av ljud- eller videoinspelningar eller datorprogram i ett förseglat paket i den mån som deras försegling togs bort efter leverans.

Meddelande till konsumenter om uppsägning av avtal om leverans av flera varor beställda som en enda beställning men levererade separat

Avbokningsregler
En konsument är varje fysisk person som genomför en rättslig transaktion för ändamål som till största delen inte kan hänföras till någon yrkesverksamhet av vare sig kommersiell eller egenföretagareskaraktär de ägnar sig åt.

Ångerrätt
Du har rätt att häva detta avtal utan att ange skäl inom en fjorton dagars ångerfrist som börjar den dag då du eller en tredje part som du utsett (du kan inte utse transportören) tar emot de sista varorna. För att utöva din ångerrätt måste du meddela oss ([ange: namn/företag, adress, telefonnummer, e-postadress, faxnummer (om du har ett); du kan även använda kortkoden och spara adressen i din SV inställningar]) av ditt beslut att säga upp detta avtal genom en otvetydig förklaring (t.ex. i form av ett brev skickat per post, ett fax eller ett e-postmeddelande). Du kan – men är inte skyldig att – använda mallen för uppsägningsformulär som bifogas denna avbokningsregler. Du kommer att anses ha följt ovannämnda ångerfrist om ditt brev, fax eller e-postmeddelande som meddelar oss om användningen av din ångerrätt har skickats före utgången av ångerfristen.

Konsekvenser av avbokning
Om du säger upp det här avtalet måste vi utan dröjsmål betala tillbaka alla betalningar vi har mottagit från dig (inklusive fraktkostnader men exklusive extra kostnader som uppstår till följd av att du valt ett annat fraktalternativ än det standard- och lägsta fraktalternativet vi erbjuder) och inom en period på högst fjorton dagar från det datum då vi tar emot ditt brev, fax eller e-postmeddelande som meddelar oss om uppsägningen av detta avtal. Återbetalning sker med samma betalningstyp som du använde för den ursprungliga transaktionen om inte annat överenskommits med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras några avgifter i samband med återbetalning. Vi förbehåller oss rätten att vägra återbetalning tills vi har tagit emot de returnerade varorna eller tills du har visat att du har returnerat varan (beroende på vilken tidpunkt som helst). Du är skyldig att returnera varorna till oss utan dröjsmål och inom en period på högst fjorton dagar från det datum då du meddelar oss om uppsägningen av detta avtal. Du kommer att anses ha följt ovannämnda returperiod om du skickar varorna före utgången av fjortondagarsperioden.

Du är ansvarig för den direkta kostnaden för att returnera varan. Du är endast ansvarig för eventuell värdeminskning av varorna om sådan värdeminskning är hänförlig till den icke väsentliga hanteringen av varorna av dig för andra ändamål än verifiering av dess art, egenskaper och funktionalitet.

Mall för uppsägningsformulär
(Om du vill säga upp avtalet, fyll i detta formulär och skicka tillbaka det till oss.)

till:

Firma Michael Gruber
Edelstauden 55
8055 Pirching am Traubenberg
österrike
info@digital-pinball.com

– Jag/vi (*) häver härmed avtalet jag/vi (*) ingått för köp av följande varor (*)/ leverans av följande tjänst (*)
– Beställd (*)/Mottagna (*)
– Namn på konsument(er)
– Adress till konsument(er)
– Underskrift av konsument(er) (krävs endast om avbokningen görs i pappersform)
- Datum
—————————————
(*) Radera vid behov.

Uteslutning och förtida utgång av ångerrätten
Ångerrätten gäller inte avtal om leverans av varor som inte är prefabricerade och vars tillverkning antingen definieras av de alternativ som valts och avsedda av konsumenten eller tydligt anpassade till konsumentens personliga krav;
leverans av varor som kan förgås snabbt eller snabbt överstiga deras utgångsdatum;
leverans av alkoholhaltiga drycker för vilka ett pris avtalades vid tidpunkten för avtalets ingående men som kan levereras tidigast 30 dagar efter avtalets ingående och vars nuvarande värde är föremål för fluktuationer på marknaden över vilken entreprenören har inget inflytande;
tillhandahållande av tidningar, tidskrifter eller glänsande tidskrifter med undantag för sådana för vilka abonnemang finns. Ångerrätten upphör i förtid vid avtal om leverans av slutna varor som av hälsoskydds- eller hygienskäl bedöms olämpliga för retur i den mån deras försegling bröts efter leverans;för leverans av varor som till följd av sin beskaffenhet var oskiljaktigt blandade med andra varor efter leverans;leverans av ljud- eller videoinspelningar eller datorprogram i ett förseglat paket i den mån som deras försegling togs bort efter leverans.

Meddelande till konsumenter om uppsägning av avtal för varor som levereras i flera försändelser eller delar

Avbokningsregler
En konsument är varje fysisk person som genomför en rättslig transaktion för ändamål som till största delen inte kan hänföras till någon yrkesverksamhet av vare sig kommersiell eller egenföretagareskaraktär de ägnar sig åt.

Ångerrätt
Du har rätt att häva detta avtal utan att ange skäl inom en fjortondagars ångerfrist som börjar den dag då du eller en tredje part som du utser (du kan inte utse transportören) tar emot den sista sändningen eller den sista delen av de beställda varorna. För att utöva din ångerrätt måste du meddela oss ([ange: namn/företag, adress, telefonnummer, e-postadress, faxnummer (om du har ett); du kan även använda kortkoden och spara adressen i din SV inställningar]) av ditt beslut att säga upp detta avtal genom en otvetydig förklaring (t.ex. i form av ett brev skickat per post, ett fax eller ett e-postmeddelande). Du kan – men är inte skyldig att – använda mallen för uppsägningsformulär som bifogas denna avbokningsregler. Du kommer att anses ha följt ovannämnda ångerfrist om ditt brev, fax eller e-postmeddelande som meddelar oss om användningen av din ångerrätt har skickats före utgången av ångerfristen.

Konsekvenser av avbokning
Om du säger upp det här avtalet måste vi utan dröjsmål betala tillbaka alla betalningar vi har mottagit från dig (inklusive fraktkostnader men exklusive extra kostnader som uppstår till följd av att du valt ett annat fraktalternativ än det standard- och lägsta fraktalternativet vi erbjuder) och inom en period på högst fjorton dagar från det datum då vi tar emot ditt brev, fax eller e-postmeddelande som meddelar oss om uppsägningen av detta avtal. Återbetalning sker med samma betalningstyp som du använde för den ursprungliga transaktionen om inte annat överenskommits med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras några avgifter i samband med återbetalning. Vi förbehåller oss rätten att vägra återbetalning tills vi har tagit emot de returnerade varorna eller tills du har visat att du har returnerat varan (beroende på vilken tidpunkt som helst). Du är skyldig att returnera varorna till oss utan dröjsmål och inom en period på högst fjorton dagar från det datum då du informerar oss om uppsägningen av detta avtal. Du kommer att anses ha följt ovannämnda returperiod om du skickar varorna före utgången av fjortondagarsperioden.

Du är ansvarig för den direkta kostnaden för att returnera varan. Du är endast ansvarig för eventuell värdeminskning av varorna om sådan värdeminskning är hänförlig till den icke väsentliga hanteringen av varorna av dig för andra ändamål än verifiering av dess art, egenskaper och funktionalitet.Mall för uppsägningsformulär(Om du vill säga upp avtalet, fyll i detta formulär och skicka tillbaka det till oss.)

till:

Firma Michael Gruber
Edelstauden 55
8055 Pirching am Traubenberg
österrike
info@digital-pinball.com

– Jag/vi (*) häver härmed avtalet jag/vi (*) ingått för köp av följande varor (*)/ leverans av följande tjänst (*)
– Beställd (*)/Mottagna (*)
– Namn på konsument(er)
– Adress till konsument(er)
– Underskrift av konsument(er) (krävs endast om avbokningen görs i pappersform)
- Datum
—————————————
(*) Radera vid behov.

Uteslutning och förtida utgång av ångerrätten
Ångerrätten gäller inte avtal för den
leverans av varor som inte är prefabricerade och vars tillverkning antingen definieras av de alternativ som valts och avsedda av konsumenten eller tydligt anpassade till konsumentens personliga krav;
leverans av varor som kan förgås snabbt eller snabbt överstiga deras utgångsdatum;
leverans av alkoholhaltiga drycker för vilka ett pris avtalades vid tidpunkten för avtalets ingående men som kan levereras tidigast 30 dagar efter avtalets ingående och vars nuvarande värde är föremål för fluktuationer på marknaden över vilken entreprenören har inget inflytande;
tillhandahållande av tidningar, tidskrifter eller glänsande tidskrifter med undantag för sådana för vilka abonnemang finns. Ångerrätten upphör i förtid vid avtal om leverans av slutna varor som av hälsoskydds- eller hygienskäl bedöms olämpliga för retur i den mån deras försegling bröts efter leverans;för leverans av varor som till följd av sin beskaffenhet var oskiljaktigt blandade med andra varor efter leverans;leverans av ljud- eller videoinspelningar eller datorprogram i ett förseglat paket i den mån som deras försegling togs bort efter leverans.

Meddelande till konsumenter om uppsägning av avtal om regelbunden leverans av varor under en bestämd period

Avbokningsregler
En konsument är varje fysisk person som genomför en rättslig transaktion för ändamål som till största delen inte kan hänföras till någon yrkesverksamhet av vare sig kommersiell eller egenföretagareskaraktär de ägnar sig åt.

Ångerrätt
Du har rätt att häva detta avtal utan att ange skäl inom en fjorton dagars ångerfrist som börjar den dag då du eller en tredje part som du utsett (du kan inte utse transportören) tar emot varorna. För att utöva din ångerrätt måste du meddela oss ([ange: namn/företag, adress, telefonnummer, e-postadress, faxnummer (om du har ett); du kan även använda kortkoden och spara adressen i din SV inställningar]) av ditt beslut att säga upp detta avtal genom en otvetydig förklaring (t.ex. i form av ett brev skickat per post, ett fax eller ett e-postmeddelande). Du kan – men är inte skyldig att – använda mallen för uppsägningsformulär som bifogas denna avbokningsregler. Du kommer att anses ha följt ovannämnda ångerfrist om ditt brev, fax eller e-postmeddelande som meddelar oss om användningen av din ångerrätt har skickats före utgången av ångerfristen.

Konsekvenser av avbokning
Om du säger upp det här avtalet måste vi utan dröjsmål betala tillbaka alla betalningar vi har mottagit från dig (inklusive fraktkostnader men exklusive extra kostnader som uppstår till följd av att du valt ett annat fraktalternativ än det standard- och lägsta fraktalternativet vi erbjuder) och inom en period på högst fjorton dagar från det datum då vi tar emot ditt brev, fax eller e-postmeddelande som meddelar oss om uppsägningen av detta avtal. Återbetalning sker med samma betalningstyp som du använde för den ursprungliga transaktionen om inte annat överenskommits med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras några avgifter i samband med återbetalning. Vi förbehåller oss rätten att vägra återbetalning tills vi har tagit emot de returnerade varorna eller tills du har visat att du har returnerat varan (beroende på vilken tidpunkt som helst). Du är skyldig att returnera varorna till oss utan dröjsmål och inom en period på högst fjorton dagar från det datum då du informerar oss om uppsägningen av detta avtal. Du kommer att anses ha följt ovannämnda returperiod om du skickar varorna före utgången av fjortondagarsperioden.

Du är ansvarig för den direkta kostnaden för att returnera varan. Du är endast ansvarig för eventuell värdeminskning av varorna om sådan värdeminskning är hänförlig till den icke väsentliga hanteringen av varorna av dig för andra ändamål än verifiering av dess art, egenskaper och funktionalitet.

Mall för uppsägningsformulär
(Om du vill säga upp avtalet, fyll i detta formulär och skicka tillbaka det till oss.)

till:

Firma Michael Gruber
Edelstauden 55
8055 Pirching am Traubenberg
österrike
info@digital-pinball.com

– Jag/vi (*) häver härmed avtalet jag/vi (*) ingått för köp av följande varor (*)/ leverans av följande tjänst (*)
– Beställd (*)/Mottagna (*)
– Namn på konsument(er)
– Adress till konsument(er)
– Underskrift av konsument(er) (krävs endast om avbokningen görs i pappersform)
- Datum
—————————————
(*) Radera vid behov.

Uteslutning och förtida utgång av ångerrätten
Ångerrätten gäller inte avtal för
leverans av varor som inte är prefabricerade och vars tillverkning antingen definieras av de alternativ som valts och avsedda av konsumenten eller tydligt anpassade till konsumentens personliga krav;
leverans av varor som kan förgås snabbt eller snabbt överstiga deras utgångsdatum; leverans av alkoholhaltiga drycker för vilka ett pris avtalades vid tidpunkten för avtalets ingående men som kan levereras tidigast 30 dagar efter avtalets ingående och vars nuvarande värde är föremål för fluktuationer på marknaden över vilken företagaren har inget inflytande;försörjning av tidningar, tidskrifter eller glansiga tidskrifter med undantag för de som det finns ett abonnemang för.
Ångerrätten upphör att gälla i förtid vid avtal om leverans av förseglade varor som av hälsoskydds- eller hygienskäl bedöms olämpliga för retur i den mån förseglingen bryts efter leverans; vid leverans av varor som till följd av detta av sin natur var oskiljaktigt blandade med andra varor efter leveransen; tillhandahållande av ljud- eller videoinspelningar eller datorprogram i ett förseglat paket i den mån förseglingen togs bort efter leverans.

Meddelande till konsumenter om uppsägning av avtal om leverans av digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett fysiskt medium

Avbokningsregler
En konsument är varje fysisk person som genomför en rättslig transaktion för ändamål som till största delen inte kan hänföras till någon yrkesverksamhet av vare sig kommersiell eller egenföretagareskaraktär de ägnar sig åt.

Ångerrätt
Du har rätt att säga upp detta avtal utan att ange skäl inom en fjorton dagars uppsägningstid som börjar den dag då avtalet ingås. För att utöva din ångerrätt måste du meddela oss ([ange: namn/företag, adress, telefonnummer, e-postadress, faxnummer (om du har ett); du kan även använda kortkoden och spara adressen i din SV inställningar]) av ditt beslut att säga upp detta avtal genom en otvetydig förklaring (t.ex. i form av ett brev skickat per post, ett fax eller ett e-postmeddelande). Du kan – men är inte skyldig att – använda mallen för uppsägningsformulär som bifogas denna avbokningsregler. Du kommer att anses ha följt ovannämnda ångerfrist om ditt brev, fax eller e-postmeddelande som meddelar oss om användningen av din ångerrätt har skickats före utgången av ångerfristen.

Konsekvenser av avbokning
Om du säger upp detta avtal är vi skyldiga att utan dröjsmål betala tillbaka alla betalningar vi har fått från dig (inklusive leveranskostnader men exklusive extra kostnader som uppstår till följd av att du valt ett annat leveransalternativ än standardleveransalternativet med lägsta kostnad vi erbjuder och inom en period av högst fjorton dagar från det datum då vi tar emot din korrespondens som meddelar oss om din uppsägning av detta avtal. Återbetalning sker med samma betalningstyp som du använde för den ursprungliga transaktionen om inte annat överenskommits med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras några avgifter i samband med återbetalning.

Mall för uppsägningsformulär
(Om du vill säga upp avtalet, fyll i detta formulär och skicka tillbaka det till oss.)

till:

Firma Michael Gruber
Edelstauden 55
8055 Pirching am Traubenberg
österrike
info@digital-pinball.com

– Jag/vi (*) häver härmed avtalet jag/vi (*) ingått för köp av följande varor (*)/ leverans av följande tjänst (*)
– Beställd (*)/Mottagna (*)
– Namn på konsument(er)
– Adress till konsument(er)
– Underskrift av konsument(er) (krävs endast om avbokningen görs i pappersform)
- Datum
—————————————
(*) Radera vid behov.
Uteslutning och förtida utgång av ångerrätten
Ångerrätten gäller inte avtal om leverans av digitalt innehåll som inte är prefabricerat och vars tillverkning antingen definieras av de valmöjligheter och syften som konsumenten avser eller tydligt anpassade till konsumentens personliga krav. Ångerrätten upphör att gälla i förtid om vi påbörjar fullgörandet av avtalet först efter att du har gett ditt uttryckliga samtycke och därmed bekräftar din medvetenhet om att du förlorar din ångerrätt när vi påbörjar fullgörandet av avtalet. Observera att vi är inneslutning.

sv_SESV